facebook

Reminder: geef commentaar op de conceptrichtlijn Antitrombotica

Profile picture for user Mariska de Beijer
Mariska
de
Beijer
2 minuten
Blauwe plek
Het KIMO heeft de klinische praktijkrichtlijn Antitrombotica opengesteld voor commentaar. Tot en met woensdag 29 mei kunt u uw reactie geven op deze richtlijn, waarin aanbevelingen worden gedaan voor bloedige tandheelkundige ingrepen en dento-alveolaire chirurgie bij patiënten die antitrombotica gebruiken.

Op initiatief van het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) is in januari 2018 de Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) gestart met de richtlijn Antistolling. Er is een compacte Richtlijn Ontwikkel Commissie samengesteld, met daarnaast een klankbordgroep.

Geef uw commentaar: bij de conceptrichtlijn, de aanbevelingen en de titel van de richtlijn

De KNMT nodigt haar leden uit om inhoudelijk te reageren op de conceptrichtlijn. Daarbij vraagt het KIMO om extra aandacht te schenken aan de aanbevelingen bij de uitgangsvragen in de richtlijn.

De ROC heeft ervoor gekozen om de naamgeving van de Klinische Praktijkrichtlijn (KPR) te wijzigen in: Bloedige tandheelkundige ingrepen en dento-alveolaire chirurgie bij patiënten die antitrombotica gebruiken.
De ROC is benieuwd wat u van de voorgestelde titel van deze KPR vindt. Is deze voldoende duidelijk en dekt deze de lading?

Wilt u eerst meer informatie over hoe u commentaar kunt geven op een richtlijn van het KIMO? Lees dan de toelichting. U kunt tot en met woensdag 29 mei uw opmerkingen sturen naar de KNMT Ledenservice via ls@knmt.nl. De KNMT biedt de commentaren aan bij het KIMO.

Naar de conceptrichtlijn Antistolling (pdf)
Meer informatie over commentaar geven op klinische praktijkrichtlijnen van het KIMO (pdf)

Vervolgtraject na commentaarronde

Nadat de verzamelde commentaren verwerkt zijn, toetst de Richtlijn Autorisatie Raad (RAR) de volledige klinische praktijkrichtlijn voor autorisatie. Bij een positieve uitkomst stelt het KIMO tijdens haar Algemene Ledenvergadering de klinische praktijkrichtlijn vast. Daarna kunnen mondzorgpraktijken aan de slag met de implementatie.

Nog 2 richtlijnen open voor commentaar

Het KIMO heeft nog 2 richtlijnen open staan voor commentaar, beide klinische praktijkrichtlijnen:

Kennis Instituut Mondzorg (KIMO)
richtlijnen

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen