Schippers laat besluit taakherschikking over aan opvolger

11 september 2017
Minister Edith Schippers

Minister Schippers heeft de Tweede Kamer laten weten geen beslissing te zullen nemen over taakherschikking in de mondzorg. Ze laat het dossier over aan haar opvolger. De KNMT juicht dat toe.

Eerder was de minister van plan via een algemene maatregel van bestuur (AMvB) een vijfjarig experiment te starten om mondhygiënisten de bevoegdheid te geven zelfstandig te verdoven, röntgenfoto’s te laten maken en primaire gaatjes te vullen.

De minister stelt in de brief dat mondhygiënisten weliswaar voldoende opgeleid zijn om de voorbehouden handelingen uit te voeren. Wel zal het behalen van het certificaat stralingsbescherming nog als aanvullende eis worden gesteld om de zelfstandige bevoegdheid te verkrijgen.

Tegelijkertijd wijst de minister op het feit dat de KNMT en ANT grote bezwaren hebben tegen de plannen. In dat licht wijst ze op het cruciale belang van goede samenwerking binnen de mondzorg voor de patiënt. Ze zegt dan ook bereid te zijn om constructieve voorstellen “die invulling geven aan de met de concept-AMvB ingezette richting” te bezien.

De KNMT maakt zich ernstige zorgen over de nu voorgenomen maatregelen. De poortwachtersfunctie van de tandarts wordt ermee op de tocht gezet en de patiënt wordt daarvan de dupe. Die moet kunnen blijven rekenen op de tandarts als het centrale aanspreekpunt voor hun mondzorg, en als degene die de curatieve handelingen uitvoert.

De KNMT is dan ook verheugd met het besluit van de minister en de ruimte die ze biedt om alsnog tot een beter plan te komen. De vereniging blijft dan ook strijden voor een breed gedragen alternatief, waarin optimale mondzorg voor de patiënt centraal staat.

Lees de brief van minister Schippers over taakherschikking in de mondzorg 

Total votes: 102
Lees meer over: taakherschikking

1 reactie op Schippers laat besluit taakherschikking over aan opvolger