facebook

Teleurstellende reactie NZa op inkoopbeleid implantaten VGZ

Profile picture for user Anita Zijlstra
Anita
Zijlstra
2 minuten
Implantaat 1
De KNMT is teleurgesteld over de reactie van de NZa op het handhavingsverzoek inzake het inkoopbeleid implantaten van VGZ. De NZa concludeert dat VGZ aan de zorgplicht voldoet. De informatie van VGZ aan de verzekerde is ook goed. Of de zorgverzekeraar voldoet aan de gestelde eisen met betrekking tot het zorginkoopproces wordt nog onderzocht.

Nadere vragen over onderzoeken  

De KNMT zal nadere vragen aan de NZa stellen over de onderzoeken die hebben geleid tot deze conclusies. Uit de brief van de NZa (pdf) blijkt dat uitgebreid gesproken  is met VGZ . Er zijn geen signalen van patiënten over de reisafstand en wachttijden ontvangen, dus is er geen probleem, zo redeneert de NZa. Er zijn wat puntjes op te merken over de informatieverstrekking aan de VGZ-verzekerden, maar die zijn onvoldoende om in te grijpen.

Bezwaren KNMT worden als melding behandeld

De NZa heeft uitgebreid onderzocht of de KNMT direct belanghebbende is en komt tot de conclusie dat dat niet het geval is. Om die reden wordt een groot gedeelte van de bezwaren slechts als melding behandeld en niet als handhavingsverzoek (pdf). De KNMT kan dan ook geen beroep of bezwaar aantekenen tegen de besluiten.  Het is jammer dat zoveel energie gestoken is om te bepalen of de KNMT al dan niet direct belanghebbende is. De essentie is immers dat de patiënt en daarmee ook de tandarts nadelen ondervindt van het inkoopbeleid van VGZ.

KNMT zet vraagtekens bij keuzevrijheid

De NZa geeft aan dat 80% vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg geen hinderpaal is voor de patiënt. Dat betekent dus dat bij een behandeling van bijvoorbeeld €4.000 (en dus €800 eigen bijdrage) de verzekerde niet wordt belemmerd in zijn keuze om naar een niet-gecontracteerde tandarts te gaan. De KNMT zet hier vraagtekens bij, want de signalen van de tandartsen geven aan dat dit wel een probleem voor de patiënt is. Uit de brief blijkt niet dat de NZa gesproken heeft met de Consumentenbond en/of Patiëntenfederatie Nederland over de zorgplicht en keuzevrijheid voor de patiënt. De vraag zou gesteld kunnen worden of de patiënt/verzekerde centraal staat of wellicht de zorgverzekeraar.

implantaten
implantologie
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
zorgverzekeraars

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen