facebook

Terug van vakantie: bekijk wat er veranderde in zorg en recht

Arjen
van
Driel
2 minuten
Backtowork
Tijdens de zomervakantie zijn gewijzigde of nieuwe wetten en regels van kracht geworden of aangekondigd. De KNMT biedt een kort overzicht om snel weer bij te zijn.

Codes M80 en M81 niet in basispakket jeugd

De codes M80 en M81 voor behandeling van witte vlekjes, per 1 januari 2020 nieuw in de tarievenlijst, vallen niet onder de aanspraken voor jeugdigen tot 18 jaar van de Zorgverzekeringswet.

Bij praktijkoverdracht expliciete toestemming voor patiëntendossiers niet vereist

Tandartsen hoeven bij een praktijkovername niet expliciet om toestemming te vragen voor overdracht van de patiëntendossiers aan de nieuwe zorgverlener. Zorgverleners die hun praktijk overdragen moeten hun patiënten daarover informeren en ze laten weten dat hun dossier aan de opvolger wordt overhandigd, om de zorg te kunnen continueren. Patiënten moeten binnen een redelijke termijn bezwaar kunnen maken.

Vecozo vraagt om nieuwe aansluitovereenkomst

Tandartsen die bij Vecozo zijn aangesloten moeten een nieuwe aansluitovereenkomst tekenen. De KNMT kan zich vinden in de overeenkomst.

Vermelden BIG-nummer op brief en factuur van de baan

De vermelding door zorgverleners van hun BIG-nummer op briefpapier en facturen is niet langer aan de orde. Wel moeten zorgverleners patiënten informeren over hun BIG-nummer wanneer deze daarom vraagt.
Ook moeten ze het BIG-nummer vermelden bij het gebruik van hun naam op hun website, onder e-mailberichten die ze beroepsmatig verzenden en in de wachtruimte als ze daar hun naam weergeven.
In 2020 komen er nieuwe regels voor het vermelden van het BIG-nummer.

Subsidie praktijkleren voor tandartsassistent in opleiding nog aan te vragen

De aanvraagperiode voor voor subsidie voor een tandartsassisten in een BBL-traject voor het school- of studiejaar 2018/2019 loopt nog tot en met 16 september 2019 tot uiterlijk 16:59 uur.

Verbod op gezichtsbedekkende kleding van kracht

Per 1 augustus 2019 geldt een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in de zorg, het onderwijs, het openbaar vervoer en overheidsgebouwen. Het gaat om bijvoorbeeld een nikaab, boerka, bivakmuts of integraalhelm.

Wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli

  • Minimumloon geldt voor werknemers vanaf 21 jaar
  • Het minimum(dag)loon is gestegen

De salaristabellen van de KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling zijn op deze wijzigingen aangepast.

Verplicht kaak vermelden per 1 juli

Sinds 1 juli 2019 is bij een aantal prestatiecodes verplicht om te vermelden in welke kaak behandeld is. Zorgverzekeraars wijzen declaraties af die niet voldoen.

Lijst voor verminderen administratieve lasten

De KNMT heeft na 3 sessies met tandartsen en verschillende organisaties en andere betrokkenen, 9 punten opgesteld om de administratieve lasten te verminderen.

praktijkzaken

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen