Toestemming van patiënt nodig voor gebruik van factoringmaatschappij?

18 juli 2018

Mag een factoringmaatschappij de gezondheidsgegevens van een patiënt gebruiken, of is daar uitdrukkelijke toestemming van de patiënt voor nodig?

Toestemming zou noodzakelijk zijn als een vordering in eigendom wordt overgedragen aan de factoringmaatschappij en de factoringmaatschappij verwerkingsverantwoordelijke wordt. Zo blijkt uit het juridisch advies dat de KNMT hierover heeft ingewonnen.

Meningen verschillen over toestemming door patiënt

Toch verschillen juristen en bedrijven hierover van mening. Zo wordt er ook gezegd dat een factoringmaatschappij onder de AVG gegevens over iemands gezondheid mag verwerken en dat hier geen expliciete toestemming van de patiënt noodzakelijk is.

Vraag voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens

De KNMT heeft in het belang van haar leden deze vraag daarom ook voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Die geeft aan dat deze specifieke vraag haar aandacht heeft en dat de KNMT daar binnenkort meer informatie over krijgt.

Gezondheidsgegevens op de factuur doordat de behandeling vermeld staat

Als een mondzorgpraktijk gebruik maakt van een factoringmaatschappij voor het innen van de factuur, dan stuurt de praktijk altijd gezondheidsgegevens van de patiënt naar de factoringmaatschappij. De praktijk moet immers doorgeven welke behandeling een patiënt heeft gehad. Deze gegevens staan ook op de factuur die zij wil innen.

AVG stelt strenge eisen aan gebruik gezondheidsgegevens

De AVG stelt strenge voorwaarden aan het gebruik van gezondheidsgegevens. Als hoofdregel geldt dat dit verboden is. Voor zorgaanbieders zoals tandartsen is er een wettelijke uitzondering gemaakt.

Hoe nu verder?

De KNMT adviseert om de berichtgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens af te wachten. Zodra er uitsluitsel is zal de KNMT haar leden hierover informeren.

Total votes: 58

4 reacties op Toestemming van patiënt nodig voor gebruik van factoringmaatschappij?