facebook

Tweede Kamer: geen verplichte cliëntenraad voor kleine tandartspraktijk

Profile picture for user Karel Gosselink
Karel
Gosselink
1 minuut
Stemming
De norm voor een verplichte cliëntenraad wordt verhoogd van 10 naar 25 zorgverleners. Dat is de uitkomst van een spannend debat in de Tweede Kamer, waardoor de eerste lijn grotendeels wordt uitgezonderd van de werking van de Wet medezeggenschap cliënten zorgsector (Wmcz). De KNMT, die zich samen met andere eerstelijnskoepels heeft ingezet voor deze uitkomst, is opgelucht.

Uitzondering kleinschalige zorgaanbieders

Met het wetsvoorstel Wmcz 2018 wilde minister Bruins (VWS) de zeggenschap van patiënten formaliseren door zorgaanbieders met meer dan 10 zorgverleners te verplichten een cliëntenraad in het leven te roepen. Vanwege de ongewenste lastenverzwaring hebben de eerstelijnsorganisaties zich stevig ingezet voor een uitzonderingspositie van kleinschalige zorgaanbieders. 

‘Best werkbare voorstel’

In de eerdere debatten over het wetsvoorstel werd duidelijk dat de Tweede Kamer de eerste lijn niet met een grote lastenverzwaring wilde opzadelen. Deze week stemde de Tweede Kamer voor het amendement van SGP/VVD: vanaf 25 zorgverleners wordt het verplicht een cliëntenraad in te stellen. Voor kleinschalige zorgaanbieders is dit volgens de eerstelijnsorganisaties het 'best werkbare voorstel’, omdat bijvoorbeeld in het geval van tandartspraktijken zo’n 95 procent van deze verplichting wordt uitgezonderd.

Met zorgverleners wordt overigens bedoeld iedereen die feitelijk zorg verleent aan de patiënt, zoals tandartsen, mondhygiënisten, preventieassistenten en de klinisch tandprotheticus.

bureaucratie
cliëntenraden
eerstelijnszorg
regeldruk

Recent nieuws