facebook

Veel tandheelkundestudenten zien werken in een keten niet zitten

Profile picture for user 426538
Laura
van
Paesschen
3 minuten
DMG
Veel vijfde- en zesdejaars studenten tandheelkunde zien het niet zitten om na hun afstuderen in een keten te gaan werken. Dat blijkt uit een enquête die de KNMT hield onder een groep van 106 studenten tandheelkunde die meedoen aan de Dental Management Game.

De DMG is een kennisspel waarbij studenten tandheelkunde van de universiteiten in Nijmegen, Groningen en Amsterdam zich kunnen verdiepen in het ondernemerschap. Het betreft dus vooral studenten met interesse in het praktijkhouderschap. In de enquête werden studenten gevraagd naar hun voorkeur: werken in een ‘onafhankelijke’ praktijk of werken in een praktijk die behoort tot een keten. Geen van de ondervraagden geeft hierbij aan ‘alleen te willen werken in een praktijk die tot een keten behoort’ of ‘liever te willen werken in een praktijk die tot een keten behoort’. Het grootste deel, 58%, wil liever werken in een ‘onafhankelijke’ praktijk en 6% wil alleen werken in zo’n praktijk. 36% van de studenten heeft geen voorkeur. 

Voorkeur voor patiëntengroep

Behalve naar de voorkeur van het soort praktijk werd de studenten ook gevraagd met wat voor soort patiënten ze in de toekomst het liefst zouden willen werken. Hierbij konden ze meerdere antwoorden invullen. Volwassenen staat met 88% bovenaan, gevolgd door kinderen met 47%. 34% van de studenten wil graag met ouderen werken en een kwart met patiënten die extra zorg nodig hebben.

Tandarts-praktijkhouder in een maatschap meest populair

Hoe zien de DMG-deelnemers hun toekomstige werksituatie? Driekwart van de studenten, en daarmee het grootste deel, wil na het afstuderen gaan werken als tandarts-praktijkhouder in een maatschap. Ongeveer zeven van de tien (69%) ziet voor zichzelf (ook) een toekomst als tandarts-zzp’er. 12% van de ondervraagden wil graag als waarnemer gaan werken en 11% als tandarts in loondienst bij een onderwijsinstelling. 7% wil aan de slag als tandarts-praktijkhouder in een solopraktijk, 6% als tandarts-medewerker in loondienst bij een instelling en ook 6% als praktijkhoudend tandarts in een instelling. 

Meeste studenten willen zich toeleggen op implantologie

Als het gaat om tandheelkundige deelgebieden, is implantologie met 42% veruit het populairst onder de studenten. Op twee staat endodontologie met 21% en op drie kleine chirurgie. 15% van de studenten wil zich toeleggen op orthodontie, 11% op prothetiek en 10% op parodontologie. Het minst populair zijn restauratieve tandheelkunde (8%), esthetische tandheelkunde (4%), gnathologie (3%) en angstbegeleiding (2%). 1 op de 5 studenten wil zich niet op een bepaald deelgebied toeleggen.

Praktijk met vier tot tien stoelen meest aantrekkelijk

Bijna de helft van de ondervraagde studenten (48%) ziet zichzelf na de studie werken in een praktijk met 2 of 3 behandelstoelen. Voor het grootste deel (83%) is een praktijk met vier tot tien stoelen het meest aantrekkelijk en slechts 3% wil in een praktijk aan de slag met 11 of meer behandelstoelen. Geen enkele tandarts in spe wil in een solopraktijk werken.

Randstad populairste gebied om aan de slag te gaan

Tot slot werd de studenten gevraagd in welk gebied ze zichzelf na het afstuderen zien werken. De Randstad was hier het meest in trek: 48% van de studenten wil graag naar Utrecht, 35% naar Zuid-Holland en 30% naar Noord-Holland. Zeeland (4%), Overijssel (5%) en Flevoland (6%) zijn het minst aanlokkelijk. 

Dental Management Game: kennisspel voor studenten tandheelkunde

Tijdens de Dental Management Game (DMG), die dit jaar voor de 22e keer wordt georganiseerd, leren vijfde- en zesdejaars studenten tandheelkunde in zes bijeenkomsten wat er allemaal komt kijken bij het opzetten en runnen van een eigen tandartspraktijk. Verzekeringen, financiering, praktijkinrichting en belastingen: al deze zaken komen aan bod. 

De studenten werken in groepjes aan opdrachten waarbij ze verschillende casussen oplossen, een ondernemingsplan schrijven en een bouwtekening maken van hun ideale tandartspraktijk. Krijgen ze daar een voldoende voor, dan mogen ze mee op een vierdaagse skireis naar Oostenrijk. De KNMT is, samen met onder andere Raadgevers Kuijkhoven, Movir, Rabobank en dental partners Rotterdam, één van de twaalf betrokken partijen. 

Dental Management Game (DMG)

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen