facebook

Verplichte vermelding BIG-nummer uitgesteld

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
2 minuten
Big-nummer
Zorgverleners hoeven nog geen actie te ondernemen op het verplicht vermelden van hun BIG-nummer. Dat zegt het ministerie van VWS.

De verplichting om het BIG-nummer te vermelden treedt in principe in werking per 1 januari 2021. Zorgverleners en hun werkgevers krijgen een half jaar de tijd om de op handen zijnde verplichting te implementeren. Die termijn zou ingaan op 1 juli 2020. Door de coronacrisis is dit wellicht niet voor alle zorgverleners en werkgevers mogelijk. 

Wanneer wel afhankelijk van de coronacrisis

VWS maakt bekend wanneer de halfjaartermijn voor implementatie start zodra meer duidelijk is over het verdere verloop van de crisis. Gaat het half jaar dat zorgverleners de tijd krijgen om deze verplichting te implementeren door de coronacrisis later in dan 1 juli 2020, dan schuift ook de datum waarop moet zijn voldaan aan de verplichting met een half jaar op naar een datum ná 1 januari 2021.

Geen vermelding in wachtruimte en op brieven en facturen

De verplichte vermelding van het BIG-nummer op brieven en facturen was door een brede lobby, waarvan ook de KNMT deel uitmaakt, al van de baan. Inmiddels heeft VWS bekend gemaakt dat vermelding op andere plekken zoals de wachtruimte ook niet langer aan de orde is.  

Te zijner tijd wel vermelding op website en in e-mail

De verplichting houdt nu in dat zorgverleners:

  1. patiënten over hun BIG-nummer moeten informeren wanneer zij daar om vragen; 
  2. hun BIG-nummer vermelden bij het gebruik van hun naam op hun website of op de website van hun werkgever en
  3. hun BIG-nummer vermelden in de ondertekening van e-mails die zij beroepsmatig verzenden

Op de site van het BIG-register staat meer informatie over dit onderwerp.
 

BIG-registratie
coronavirus