facebook

Wat vindt u van de richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen?

Profile picture for user Mariska de Beijer
Mariska
de
Beijer
1 minuut
Oproep
Het KIMO heeft de conceptrichtlijn Mondzorg voor Jeugdigen (module Diagnostiek en aanvullend onderzoek) onlangs opengesteld voor commentaar. In de richtlijn worden aanbevelingen gedaan voor de mondzorg voor kinderen tot 18 jaar. De commentaartermijn is inmiddels verstreken.

Waarom een nieuwe richtlijn?

Uit het mondzorgveld blijkt dat de huidige richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen uit 2012 te omvangrijk en onduidelijk is. Er zijn geen meetbare instrumenten (zogenaamde indicatoren) opgenomen en er heeft geen landelijke implementatie plaatsgevonden. In de herziene richtlijn zijn de genoemde knelpunten meegenomen en is er gekozen voor een modulaire opbouw. De eerste module Diagnostiek en onderzoek is nu in concept klaar. De modules Preventie en Behandeling volgen later dit jaar.

Vervolgtraject na commentaarronde

Nadat de verzamelde commentaren verwerkt zijn, toetst de Richtlijn Autorisatie Raad (RAR) de volledige klinische praktijkrichtlijn voor autorisatie. Bij een positieve uitkomst stelt het KIMO tijdens haar Algemene Ledenvergadering de klinische praktijkrichtlijn vast. Daarna kunnen mondzorgpraktijken aan de slag met de implementatie.

Nog 2 richtlijnen onderweg

Het KIMO staat op het punt om nog twee KPR’s voor commentaar aan te bieden. Deze zullen zeer waarschijnlijk rond half april worden aangeboden. Het gaat om de volgende richtlijnen:

  • KPR Mondzorg voor Kwetsbare Ouderen
  • KPR Antistolling

Naar de conceptrichtlijn Mondzorg voor Jeugdigen

De commentaartermijn is inmiddels verstreken.

jeugdigen
Kennis Instituut Mondzorg (KIMO)
richtlijnen

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen