Wat vindt u: welke administratieve handelingen zijn overbodig?

29 juni 2018

Welke administratieve handelingen of regels in de mondzorg zijn onnodig en zouden geschrapt kunnen worden? Die vraag legt de KNMT in een enquête voor aan 3000 tandartsen. De enquête is onderdeel van het project om de administratieve lastendruk in de mondzorg te verminderen.

KNMT sluit aan bij (Ont)regel de Zorg

De KNMT doet dat via het door ledencollectief VvAA en actie comité Het Roer Moet Om geïnitieerde en door het ministerie van VWS omarmde project (Ont)regel de Zorg. In dat project formuleren verschillende beroepsgroepen via schrapsessies haalbare en concrete schrapacties. De opbrengst van die schrapsessies tot nu toe hebben de basis gevormd voor het actieplan (Ont)Regel de Zorg van het ministerie van VWS.

Input van tandartsen: welke overbodige administratieve handelingen kunnen geschrapt worden

De aanpak van (Ont)regel de Zorg haalt de KNMT nu ook naar de mondzorg. Via een enquête wordt momenteel inzichtelijk gemaakt hoeveel werktijd tandartsen besteden aan administratieve handelingen, welke handelingen zij als belastend ervaren en waarom en voor wie die handelingen worden uitgevoerd. Op basis van deze feiten wordt zo mogelijk een schrapagenda opgesteld met concrete acties.

Laat ook uw stem horen

De enquête is op 23 juli 2018 gesloten.

 

Met kleine stappen vooruit: minder administratie en regels

Korte metten maken met onnodige administratie, overbodige regeldruk en bureaucratie is al langer een speerpunt van de KNMT. Eerder behaalde resultaten op dat vlak zijn:

De aansluiting bij (Ont)Regel de Zorg is een nieuwe stap in de strijd om werktijd zo veel mogelijk aan de patiënt ten goede te laten komen.

Website (Ont)Regel de Zorg

Total votes: 8
Lees meer over:

2 reacties op Wat vindt u: welke administratieve handelingen zijn overbodig?