facebook

Weg met paarse krokodillen: (ont)regel de (mond)zorg!

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
4 minuten
Hoofd ontregel
Onze samenleving hangt aaneen van een woud aan wetten en regels. Het gros daarvan is hard nodig, maar er zitten ook paarse krokodillen tussen. Zo ook in de mondzorg. Op initiatief van de KNMT hebben onder meer tandartsen, verzekeraars en overheid de handen ineengeslagen om de meest irritante paarse krokodillen te elimineren: (ont)regel de (mond)zorg.

Wie droomt er niet van; dagelijks kunnen werken zonder hinder te ondervinden van betuttelende wet- en regelgeving. Gewoon je eigen ding kunnen doen en alleen verantwoording hoeven afleggen aan de patiënt en jezelf. Maar dromen zijn bedrog. Onze gecompliceerde samenleving kan niet zonder wetten en regels. Ook de tandartspraktijk kan dat niet.

Maar of ook echt alle regels nodig zijn of dat het wel wat minder kan, daarover bestaan twijfels. Onder meer bij ‘(Ont)regel de zorg’. Dit initiatief van medici, paramedici en VvAA beoordeelt in samenwerking met overheid en verzekeraars waar de regeldruk in de zorg kan worden verminderd.

Ook tandartsen aangehaakt

Recent zijn ook tandartsen op initiatief van de KNMT bij ‘Ontregel de zorg’ aangehaakt. In drie sessies formuleerden onder meer tandartsen, overheid en verzekeraars speerpunten die de regeldruk kunnen doen verminderen. Opvallend detail: de KNMT kreeg van haar leden het nadrukkelijke verzoek een aantal eigen algemene praktijkrichtlijnen eens goed tegen het licht te houden.

Tijdens de sessies is een groot aantal volgens tandartsen overbodige regels en wetten door de ‘Trechter van verdunning’ gehaald. Deze bevat drie filters: noodzaak, werkzaamheid en doelmatigheid. Alleen wetten en regels die én noodzakelijk zijn, én werken én doelmatig zijn passeren de trechter. De rest kan worden geschrapt of in ieder geval verbeterd.

Negen aspecten

Voor de tandheelkunde zijn er zo vooralsnog negen aspecten waaraan dit en komend jaar wordt gewerkt om het leven als tandarts een heel stuk te vergemakkelijken. Verschillende partijen waaronder beroepsorganisaties, overheid en verzekeraars, maar bijvoorbeeld ook Patiëntenfederatie Nederland slaan hiervoor de handen ineen.

1. Het proces van machtigingsaanvragen bij verzekeraars

Tandartsen moeten voor vergoeding van bijzondere tandheelkunde die valt onder het basispakket vooraf een machtiging aanvragen. Zij ervaren problemen met het aanvraagproces en de communicatie over afgewezen machtigingen. Dit proces wordt nu gestroomlijnd.

2. Het aanvragen van machtigingen voor OPT’s bij kinderen

Na het invoeren van de machtigingsaanvraag voor OPT’s bij kinderen is het aantal uitgevoerde OPT’s bij deze groep significant gedaald. Het is dus tijd om te heroverwegen of deze aanvraag nog wel zinvol is. Iets wat in feite voor alle machtigingsaanvragen geldt.

3. Het contact tussen tandartsen en zorgverzekeraars bij onjuiste declaraties wordt verbeterd

Patiënten die daar recht op hebben, kunnen hun factuur van de tandarts declareren bij hun zorgverzekeraar. Als er een onjuistheid in die factuur staat, wordt de volledige declaratie afgekeurd. Vanwege de privacywetgeving gaat de afwijzingsbrief naar de patiënt, er gaat geen afschrift naar de tandarts. Zorgverzekeraars en tandartsen gaan op zoek naar een manier waarop ook de tandarts adequaat op de hoogte kan worden gesteld van een afwijzing. Tegelijk wordt de ‘toon’ van de afwijzingsbrief een stuk vriendelijker geformuleerd.

4. De publicatie van de prijslijst voor tandtechniek wordt vereenvoudigd

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verplicht tandartsen om patiënten in hun praktijk of op hun website te informeren over materiaal- en techniekkosten. Een exercitie waarbij grote vraagtekens worden gezet bij het nut ervan: de verplichting is omslachtig en schiet zijn doel voorbij. Er wordt nu gekeken hoe deze verplichting kan worden vereenvoudigd.

5. Verduidelijken dat de risico-inventarisatie en evaluatie niet verplicht jaarlijks hoeft te worden ingevuld

Tandartsen zijn door de Arbowet verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren. Veel tandartsen menen ten onrechte dat dit jaarlijks moet. De noodzaak tot invullen is er echter alleen bij veranderingen. Via verschillende kanalen zal dit duidelijker worden gecommuniceerd.

6. De inhoud van de algemene praktijkrichtlijnen van de KNMT wordt verder gestroomlijnd

De KNMT heeft dertien algemene praktijkrichtlijnen geformuleerd, zoals die over het patiëntendossier en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De richtlijnen moeten tandartsen een handvat bieden om aan de wettelijke eisen te voldoen. Soms bevat een KNMT-richtlijn suggesties voor tandartsen die het nog beter willen doen dan wettelijk verplicht is. Het onderscheid wat verplicht is en wat een extra suggestie, gaat worden verduidelijkt.

7. We stoppen met het opgeven van de reden bij restauratie en kronen

Tandartsen kunnen in hun softwaresysteem een reden opgeven bij restauraties, kronen en röntgenfoto’s. Veel tandartsen denken dat zij verplicht zijn deze velden in te vullen. Dit is echter alleen het geval bij het maken van röntgenfoto’s. Dit zal dienovereenkomstig worden verduidelijkt en vereenvoudigd.

8. Het aantal verplichte invulvelden in het patiëntendossier wordt geminimaliseerd

De KNMT-richtlijn Patiëntendossier beschrijft wat minimaal in dat dossier moet worden opgenomen. De software in de computer verlangt echter aanvullende, niet verplichte informatie. Er zal nu worden verduidelijkt welke invulvelden verplicht zijn, en welke optioneel.

9. De expiratiedatum bij het stickeren van steriele instrumenten wordt verruimd

De Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken beveelt aan om instrumenten na hersterilisatie opnieuw te verpakken en de houdbaarheidsdatum erop te zetten. Afhankelijk van de opbergruimte zijn instrumenten drie of zes maanden houdbaar. Voor huisartsen ligt die termijn op een jaar. De expiratiedatum voor tandheelkundig instrumentarium wordt nu ook verruimd naar één jaar.

De hier genoemde negen punten vormen samen de ‘schrapagenda’ voor de mondzorg. Het zijn de eerste, maar zeker niet de laatste punten die de mondzorg in het kader van ‘ontbureaucratiseren’ zal aanpakken. Want er zijn volgens tandartsen nog meer dan genoeg paarse krokodillen die kunnen worden geëlimineerd.

Tekst: Evert Berkel // Beeld: Shutterstock

bureaucratie
regeldruk
wet- en regelzaken

Recent nieuws

Coronavirus
79 minuten

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen