facebook

Wetten en regels per 1 juli 2019: wat moet u weten?

Hans
Scholten
2 minuten
Plan notitie
Op maandag 1 juli 2019 worden sommige wetten en regels aangepast. Wij zetten de wijzigingen die de mondzorg raken voor u op een rijtje.

Verplicht kaak vermelden

Vanaf 1 juli 2019 is bij een aantal prestatiecodes verplicht om te vermelden in welke kaak behandeld is. Zorgverzekeraars gaan vanaf 1 juli aanstaande declaraties afwijzen die niet voldoen aan de nieuwe vereiste.

Lijst prestatiecodes waarbij de kaak vermeld moet worden

Minimumloon vanaf 21 jaar

Per 1 juli 2019 hebben werknemers van 21 jaar en ouder recht op het volledige wettelijk minimumloon. In 2017 werd de startleeftijd al verlaagd van 23 naar 22 jaar. De nieuwe minimumsalarissen zijn opgenomen in de geactualiseerde salaristabel van de KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling (pdf).

Minimumloon gaat omhoog

Ook het wettelijk minimumloon voor werknemers van 15 t/m 21 jaar omhoog. De nieuwe bedragen zijn opgenomen in de aangepaste salaristabel van de KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling (pdf).  

Verbod op gezichtsbedekkende kleding

Vanaf 1 augustus 2019 komt er een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in de zorg, het onderwijs, het openbaar vervoer en overheidsgebouwen. Het gaat om bijvoorbeeld een nikaab, boerka, bivakmuts of integraalhelm.

Meer informatie over de gevolgen van het verbod op gezichtsbedekkende in de mondzorgpraktijk

Alleen voor (heel) grote praktijken: Informatieplicht energiebesparing

Uiterlijk 1 juli 2019 moeten tandartspraktijken die per jaar meer dan 50.000 kWh of 25.000 m³  verbruiken in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) rapporteren welke energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd. Deze informatieplicht is nieuw, maar het huidige Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht tandartspraktijken met een dergelijk gebruik al energiebesparende maatregelen met terugverdientijd van 5 jaar of minder te treffen (de zogenaamde energiebesparingsplicht). Uit een inventarisatie van de KNMT is gebleken dat de meeste tandartspraktijken niet meer dan 50.000 kWh of 25.000 m³ verbruiken. De RVO schat zelf dat een dergelijk energieverbruik van toepassing is op bedrijven met een kantooroppervlakte van meer dan 1.500 vierkante meter en minstens enkele tientallen medewerkers. 

Alles over de informatieplicht energiebesparing 

Vraag op tijd de subsidie praktijkleren voor tandartsassistent in opleiding aan

De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een tandarts-praktijkhouder maakt voor de begeleiding van een tandartsassistent in opleiding (BBL). Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 euro per gerealiseerde praktijkplaats per jaar. Tandarts-praktijkhouders vragen subsidies achteraf aan, op basis van de daadwerkelijk geboden begeleiding. De aanvraagperiode voor het school- of studiejaar 2018/2019 is van 2 juni 2019 09.00 uur tot en met 16 september 2019 tot uiterlijk 16:59 uur. 

Meer informatie over het aannemen van een tandartsassistent in opleiding  

Nieuwe code loonheffing tandartsassistent

Nadat de oude cao-code tandartsassistenten 1774 per 31 december 2018 is komen te vervallen, is verwarring ontstaan over de code die salarisadministrateurs van tandarts-praktijkhouders in de aangiften loonheffingen 2019 moeten gebruiken. Inmiddels is duidelijk dat tot en met 2 april 2019 de cao-code 9999 moet worden gebruikt, en sinds 3 april voor aangiften loonheffingen voor tandartsassistenten de cao-code 8105 geldt.

Minimumdagloon verhoogd

Per 1 juli 2019 wordt het maximumdagloon (onder andere van belang bij doorbetaling tijdens ziekte) verhoogd tot 216,90 per dag. 

arbeidsvoorwaarden
arbeidsvoorwaardenregeling
KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling
personeelszaken
tandartsassistenten

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen