Mbo-opleiding tandartsassistent

De KNMT vindt dat vanaf 1 september 2018 nieuw tot de arbeidsmarkt toetredende tandartsassistenten in het bezit zouden moeten zijn van een mbo-diploma Tandartsassistent.

3 keuzemogelijkheden voor werkgevers na 2018

Wilt u na 1 september 2018 nieuw assisterend personeel aantrekken? Dan kunt u kiezen voor:

 1. een tandartsassistent met mbo-diploma Tandartsassistent;
 2. een ongediplomeerde tandartsassistent uit de al werkende groep tandartsassistenten met een arbeidsovereenkomst daterend van vóór 1 september 2018;
 3. een ongediplomeerde tandartsassistent die nieuw de arbeidsmarkt betreedt. In dat geval dient de assistent direct bij aanvang van het dienstverband in opleiding te gaan voor het mbo-diploma Tandartsassistent.

Basis opleidingsniveau voor kwaliteit, transparantie en inzichtelijkheid

Zorg verlenen doe je samen. Vandaar dat de KNMT de deskundigheid van het team als continu punt van aandacht heeft in haar beleid. De KNMT vindt dat er minimumeisen moeten worden gesteld aan de opleiding van tandartsassistenten. Met het instellen van de mbo-opleiding Tandartsassistent als basisniveau, wordt het opleidingsniveau van tandartsassistenten eenduidig, transparant en inzichtelijk voor de patiënt.

De nieuwe uitgangspunten op een rij

 • Vanaf 1 september 2018 dienen nieuw tot de arbeidsmarkt toetredende tandartsassistenten in het bezit te zijn van een mbo-diploma Tandartsassistent.
 • Beschikt de nieuw tot de arbeidsmarkt toetredende tandartsassistent niet over een mbo-diploma Tandartsassistent, dan dient zij een erkend mbo-diploma Tandartsassistent te behalen.
 • Het standpunt geldt ook medewerkers die worden ingezet bij kortdurende vervanging van vaste medewerkers.
 • Uitgezonderd zijn medewerkers die geen zorginhoudelijke patiëntencontacten hebben, maar bijvoorbeeld administratieve taken uitvoeren.
 • Uitgezonderd zijn tandartsassistenten met een arbeidsovereenkomst daterend van voor 1 september 2018, ook wanneer zij na de ingangsdatum (2018) bij een nieuwe werkgever in dienst treden. Dit laat onverlet dat ook zij aantoonbaar bekwaam dienen te zijn voor de handelingen die zij verrichten.
 • Verder geldt voor de huidige groep tandartsassistenten dat men niet langer dan 2 jaar geleden werkzaam moet zijn geweest in de tandheelkundige praktijk. Als men na die 2 jaar opnieuw aan het werk wil als tandartsassistent, dan zal men moeten beschikken over een mbo-diploma Tandartsassistent.
 • Voor tandartsassistenten die nieuw de arbeidsmarkt betreden en bij aanvang van hun dienstverband in opleiding gaan, geldt dat het arbeidscontract maximaal de duur mag hebben van de opleiding, met de mogelijkheid tot een jaar uitloop voor het geval dat de opleiding nog niet afgerond is.

   

Opleiding tot tandartsassistent

De opleiding tot tandartsassistent is een mbo-opleiding op niveau 4. Er zijn verschillende mogelijkheden om een erkend mbo-diploma Tandartsassistent te behalen. Of je nu schoolverlater of herintreder bent, graag op school leert of liever in de praktijk: er is voor elk wat wils.

BOL (Beroepsopleidende leerweg)

Een beroepsopleidende leerweg – ook wel het ‘reguliere onderwijs’ genoemd – wordt voornamelijk gevolgd door jonge studenten die direct uit het voortgezet onderwijs de mbo-opleiding gaan volgen. De BOL-leerweg bestaat uit een praktijkdeel van minimaal 20% en maximaal 60%. Het praktijkdeel wordt stage genoemd en een leerling kan daarvoor terecht bij een erkend leerbedrijf. Het vak van tandartsassistent is populair: het aantal tandartsassistenten dat via de BOL het mbo-diploma behaalt, groeit en zal naar verwachting blijven groeien.

BBL (Beroepsbegeleidende leerweg)

De BBL-leerweg is een combinatie van werken (minimaal 60%) en leren, waarbij de leerling in dienst is van een bedrijf en tegelijkertijd een opleiding volgt. Om aan deze BBL-variant te kunnen deelnemen moet de student een dienstverband aangaan. De assistent kan dus (blijven) werken in de praktijk en gaat 1 dag of avond per week naar school.

Verkorte opleiding tandartsassistent

Voor ervaren tandartsassistenten zonder mbo-diploma Tandartsassistent is er de mogelijkheid om via een verkorte opleiding een mbo-diploma tandarstassistent te behalen. Deze opleiding wordt verzorgd door onder andere Edin of Dentallect.

Zelfstudievarianten

Bij de crebo-erkende commerciële opleidingsinstituten (LOI en Scheidegger) wordt hoofdzakelijk zelfstandig gestudeerd. Dit vergt discipline en zelfstandigheid van de assistent. Er zijn wel verplichte praktijkdagen en de leerling loopt stage. LOI biedt ook een meer klassikale variant.

EVC (Eerder Verworven Competenties)

Bij deze variant wordt werkervaring uit het verleden van de tandartsassistent in een portfolio gepresenteerd. De tandartsassistent kan hiermee aantonen dat hij/zij beschikt over (een deel van) de benodigde kennis, ervaring en attitude. Aanvullende scholing kan nodig zijn. Als de procedure met goed gevolg wordt afgerond, ontvangt de assistent een ervaringscertificaat dat door een ROC omgezet kan worden in een mbo-diploma Tandartsassistent. Deze opleidingsvariant is geschikt voor ervaren tandartsassistenten zonder mbo-diploma Tandartsassistent.

Opleidingsduur

De duur van de opleiding verschilt per opleidingsinstituut en varieert tussen de 2 en 3 jaar.