Betalingsvoorwaarden

De KNMT heeft betalingsvoorwaarden voor praktijkhouders die zelf hun rekeningen aan patiënten sturen, meegeven of direct af laten rekenen: de KNMT-Betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg.

De KNMT betalingsvoorwaarden zijn bedoeld voor praktijkhouders die zelf de debiteurenadministratie verzorgen.

Betalingsvoorwaarden gebruiken voor rechtstreeks betalingsverkeer

De KNMT-Betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg (pdf, printversie) zijn in 2012 door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) opgesteld. U kunt deze KNMT- betalingsvoorwaarden gebruiken in het rechtstreekse betalingsverkeer met uw patiënten.

Graag brengen wij onder de aandacht waaraan u moet voldoen zodat de KNMT-betalingsvoorwaarden (of door uzelf opgestelde betalingsvoorwaarden dan wel de betalingsvoorwaarden van een factoringmaatschappij) van toepassing zijn op de relatie tussen u en uw patiënten.

Actieve informatieplicht

Om betalingsvoorwaarden van toepassing te laten zijn, bent u wettelijk verplicht om deze aan uw patiënten te overhandigen. U heeft dan ook een ‘actieve informatieplicht’ als het gaat om de gebruikmaking van betalingsvoorwaarden.

De actieve informatieplicht houdt in dat u uw patiënten actief wijst op de toepasselijke betalingsvoorwaarden en de betalingsvoorwaarden aan uw patiënt overhandigd. Daarbij maakt het niet uit of u gebruik maakt van door uzelf opgestelde betalingsvoorwaarden, de KNMT-betalingsvoorwaarden dan wel gebruik maakt van de betalingsvoorwaarden van de factoringmaatschappij.

Concreet betekent dit dat u de betalingsvoorwaarden op grond van de wet vóór of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan uw patiënten dient te overhandigen! Aan te raden is om de betalingsvoorwaarden altijd te overhandigen bij het inschrijven van een nieuwe patiënt.

LET OP! Het enkele verwijzen naar de betalingsvoorwaarden op uw praktijkwebsite, afsprakenkaartjes en briefpapier en/of het beschikbaar stellen van de betalingsvoorwaarden in de wachtruimte van uw praktijk is onvoldoende om aan uw actieve informatieplicht te voldoen. In een eventuele juridische procedure beoordeelt een rechter of u heeft voldaan aan uw actieve informatieplicht. U dient te kunnen bewijzen dat dit het geval is.

De KNMT heeft een stappenplan waarmee u aan uw actieve informatieplicht voldoet:

Stappenplan

1. Overhandig de toepasselijke betalingsvoorwaarden (door uzelf opgestelde betalingsvoorwaar-den, de KNMT-betalingsvoorwaarden of de betalingsvoorwaarden van de factoringmaatschappij) bij de inschrijving van elke nieuwe patiënt door een e-mail te sturen, waarin u de patiënt wijst op de toepasselijkheid van de betalingsvoorwaarden en voeg de betalingsvoorwaarden als PDF-bijlage toe aan deze mail. Heeft de patiënt geen e-mailadres? Dan kunt u de betalingsvoorwaarden per aangetekende post versturen met bevestiging van ontvangst.

2. Maak een aantekening van de overhandiging van de betalingsvoorwaarden aan de patiënt in het patiëntendossier. Vermeld daarbij de datum van overhandiging en de wijze waarop de betalingsvoorwaarden zijn overhandigd (e-mail / post). Daarnaast is het aan te raden een kopie van de e-mail of het ontvangstbewijs uit stap 1 ook op te slaan in het dossier.

Als aanvullende maatregelen raden wij u aan ook de volgende stappen te ondernemen:

3. Plaats de toepasselijke betalingsvoorwaarden tevens op uw praktijkwebsite en zorg ervoor dat de betalingsvoorwaarden toegankelijk zijn (via een hyperlink of PDF). Heeft u een KNMT-Praktijkwebsite en maakt u gebruik van de KNMT-betalingsvoorwaarden? Dan kunt u de KNMT-betalingsvoorwaarden eenvoudig op uw website plaatsen door de menu-optie 'Betalen' aan te vinken.

4. Verwijs op uw nota’s en afsprakenkaartjes eveneens op de toepasselijke betalingsvoorwaarden en verwijs naar de vindplaats op uw praktijkwebsite. Vermeld daarbij eveneens dat de betalingsvoorwaarden op verzoek kosteloos kunnen worden toegezonden, bijvoorbeeld met de volgende tekst: “Op alle behandelingen zijn de {invullen}-Betalingsvoorwaarden van toepassing. U kunt deze betalingsvoorwaarden raadplegen via {invullen}. Tevens worden de betalingsvoorwaarden op uw verzoek kosteloos toegezonden”.

5. Plaats de betalingsvoorwaarden op een goed zichtbare plek in de wachtruimte van uw praktijk.

Bestellen folders bij de KNMT

De KNMT-Betalingsvoorwaarden zijn gedrukt in een handzame folder voor uw patiënten. U kunt deze bestellen bij KNMT-Ledenservice, in sets van 100.

De folders kosten:

€ 12,50 voor een set van 100;

€ 7,50 voor iedere volgende set van 100 in dezelfde bestelling.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met Ledenservice, telefoon 030 - 60 76 380. Mail naar de administratie om de betalingsvoorwaarden te bestellen.