Filters

Werken met de RI&E-manager

Hier kunt u lezen hoe u met behulp van de online RI&E-manager voor de mondzorg een risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) kunt uitvoeren.

In de RI&E-manager doorloopt u bepaalde onderdelen om de RI&E uit te voeren.

 • Inventariseren: dit heeft als doel om na te gaan of het personeel in de praktijk wordt blootgesteld aan arbeidsrisico’s;
 • Evalueren: op basis van de inventarisatie wordt geëvalueerd aan welke arbeidsrisico’s het personeel wordt blootgesteld; 
 • Maatregelen: er wordt per geconstateerd arbeidsrisico in de praktijk één of meerdere maatregelen toegevoegd om het risico te beperken en/of te voorkomen; 
 • Rapporteren: de inventarisatie, de evaluatie en de maatregelen met betrekking tot de geconstateerde arbeidsrisico’s worden in een rapportage verwerkt. Dit wordt het plan van aanpak genoemd. In dit plan van aanpak staat per arbeidsrisico welke maatregel wanneer wordt getroffen om het risico te voorkomen/beperken. 

 

Deze inhoud is geblokkeerd door uw cookie voorkeuren.

 

In de RI&E-manager wordt aan de hand van een vragenlijst met stellingen geïnventariseerd of het personeel in uw praktijk aan arbeidsrisico’s wordt blootgesteld. Indien u de stelling met het antwoord 'Nee' beantwoordt, is er in de meeste gevallen sprake van een arbeidsrisico. Indien u de stelling met het antwoord 'Ja' beantwoord, is er in de meeste gevallen geen sprake van een arbeidsrisico en voldoet de praktijk aan de gestelde norm. 

Stappenplan uitvoeren RI&E in RI&E-manager

 1. U vult in het aanmeldformulier uw gegevens in. U krijgt vervolgens een e-mail met daarin de gegevens waarmee u kunt inloggen.
 2. Nadat u bent ingelogd, gaat u naar het tabblad 'RI&E’s'. Om een RI&E uit te voeren, klikt u op de knop 'Toevoegen'.  
 3. U voert de titel van de RI&E (bijvoorbeeld 'RI&E 2019') in en bij organisatieeenheid de naam van uw praktijk. Vervolgens verschijnt er een invulveld waar u de gegevens van de praktijk in kunt vullen. 
 4. Bij het tabblad 'RI&E Samenstellen en Taken' klikt u op de knop 'Verder' om het invullen van de RI&E te starten.
 5. U start de RI&E met het inventariseren van de arbeidsrisico’s in uw praktijk. U heeft 2 mogelijkheden om te inventariseren: 
  • Optie 1: klik op het tabblad 'Per vraag', indien u iedere vraag (met toelichting) afzonderlijk wilt beantwoorden.
  • Optie 2: klik op het tabblad 'Als lijst', indien u iedere vraag (zonder toelichting) wilt beantwoorden. Deze methode werkt sneller en kan bijvoorbeeld worden gebruikt als u de RI&E al eerder hebt uitgevoerd.
 6. Na het inventariseren (doorlopen van de vragenlijst), komen de vragen die u ontkennend (er is sprake van een arbeidsrisico) heeft beantwoord ter controle nogmaals in beeld. Dit wordt evalueren genoemd. U kunt steeds op de knop 'Volgende' drukken om verder te gaan. 
 7. Na het evalueren komt u automatisch bij het tabblad 'Maatregelen'. Bij de vragen die u ontkennend heeft beantwoord (er is sprake van een arbeidsrisico), kunt u maatregelen selecteren om de arbeidsrisico’s te beperken of te voorkomen. Klik hiervoor op de knop 'Maatregel toevoegen'. 
 8. Nadat u op de knop 'Maatregel toevoegen' heeft gedrukt, is het raadzaam om de 'Suggesties' open te klikken. Hier vindt u standaard maatregelen om de geconstateerde arbeidsrisico’s te voorkomen/beperken. U kunt de suggestie met de linker muisknop slepen naar het veld 'Maatregel'. Indien gewenst, kunt u per maatregel aangeven (is niet verplicht): 
  1. wie de maatregel in de praktijk moet uitvoeren; 
  2. het beschikbare budget; 
  3. start- en einddatum;
  4. extra opmerkingen.
 9. Na het toevoegen van maatregelen, komt u automatisch bij het tabblad 'Rapporteren'. Het is raadzaam om twee rapporteren te genereren: 
  1. Plan van aanpak
   Klik op de knop 'Plan van aanpak' en selecteer de onderdelen die u in het rapport wil laten verschijnen. Aanbevolen wordt om uitsluitend de onderdelen 'Statistieken' en 'Toelichting bij vragen' te selecteren, zodat het rapport goed leesbaar is. Druk vervolgens op de knop 'Rapport genereren'. 
  2. RI&E
   Klik op de knop 'Vragenlijst met antwoorden' en selecteer de onderdelen die u in het rapport wil laten verschijnen. Aanbevolen wordt om uitsluitend de onderdelen 'Statistieken' en 'Toelichting bij vragen' te selecteren, zodat het rapport goed leesbaar is. Druk vervolgens op de knop 'Rapport genereren'. 
 10. Print de 2 rapporteren uit en voeg deze toe aan uw administratie of bewaar deze digitaal op uw computer. 

Inlogvragen en technische vragen: ondersteuning door Menseley

Voor technische ondersteuning, gerelateerd aan de online tool, kunnen tandarts-praktijkhouders de handleiding RI&E-manager (pdf) raadplegen of contact opnemen met de helpdesk van Mensely: 030-2996222. 

Ledenservice beantwoordt alleen inhoudelijke vragen

Voor inhoudelijke vragen kunnen tandarts-praktijkhouders contact opnemen met team Ledenservice.

Total votes: 21