Wkkgz in de praktijk

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) regelt 2 belangrijke zaken: kwaliteit en klachtrecht. De wet vervangt deels bestaande wetgeving en bevat nieuwe bepalingen en verplichtingen. De nieuwe regels worden in fases ingevoerd. Belangrijke data zijn 1 juli 2016 en 1 januari 2017. De Wet Wkkgz is sinds 1 januari 2016 van kracht.

De Wkkgz verplicht zorgaanbieders om 'goede zorg' te bieden: zorg die veilig, doeltreffend, doelmatig, cliëntgericht en op de behoefte van de patiënt is afgestemd. Dit gaat in fases.

Sinds 1 januari 2017...

  • Moet elke tandarts een beroep kunnen doen op een gekwalificeerde klachtenfunctionaris. Als een patiënt een klacht heeft, dan moet de tandarts hierover binnen 6 weken een beslissing nemen. KNMT-leden kunnen hiervoor gebruikmaken van de KNMT Klachtenservice.
  • Kunnen patiënt en de tandarts hulp en bemiddeling vragen aan de klachtenfunctionaris. KNMT-leden kunnen hiervoor gebruikmaken van de KNMT Klachtenservice.
  • Kan een patiënt die ontevreden is met het besluit van de tandarts naar een onafhankelijke geschillencommissie gaan die bindende uitspraken doet en schadevergoeding kan toekennen. Net als nu kan de patiënt ook naar de burgerlijke rechter stappen.
  • Sluit de praktijk met elke zorgverlener een schriftelijke overeenkomst, waarin de zorgverlener zich verplicht tot het leveren van goede zorg. En de wijze waarop ze samen invulling geven aan de wettelijke verplichtingen vanuit de Wkkgz. Tandartsen die werken met de Arbeidsvoorwaardenregeling (en het addendum) of de overeenkomsten van opdracht van de KNMT voldoen automatisch aan deze verplichting.
     

Sinds 1 juli 2016...

Sinds 1 januari 2016...

Overgangstermijnen van 6 maanden (kwaliteit) en 1 jaar (klachten)

De Wkkgz is ingegaan op 1 januari 2016. Voor het onderdeel klachten en geschillen geldt een overgangstermijn van 1 jaar, voor het onderdeel kwaliteit een overgangstermijn van 6 maanden.

Lees de prakijkkranten wkkgz

Praktijkkrant: Klachten en geschillen

Praktijkkrant: Kwaliteit en incidenten

De Rijksoverheid heeft ook een folder over de Wkkgz gemaakt. Daarin staan de meeste gestelde vragen door zorgprofessionals.

Klachtenregeling is Klachtenservice

De KNMT heeft een nieuwe klachtenregeling, aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving. De KNMT Klachtenservice is volledig 'wkkgz-proof'.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan gerust contact op met KNMT Ledenservice, via ls@knmt.nl of bel 030-60 76 380.

Incident? Bel KNMT Ledenservice. Zij lopen alle plichten met u door, zodat u precies weet wat u moet doen volgens de huidige wet- en regelgeving.