Asielzoekers en mondzorg

Asielzoekers maken aanspraak op tandheelkundige zorg op basis van de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA). Voor volwassen asielzoekers gaat het hierbij om noodhulp. Voor kinderen tot 18 jaar wordt alle mondzorg vergoed volgens de basisverzekering. Tandartspraktijken kunnen zich aanmelden om mondzorg aan een asielzoeker te verlenen. Tandartsen krijgen deze zorg vergoed via Menzis COA Administratie (MCA).

1. Aanmelden

 • Maak uw praktijk kenbaar bij Menzis COA Administratie

  Bent u bereid en in staat om af en toe een asielzoeker te behandelen in uw praktijk?

  Meld u dan aan bij Menzis COA Administratie en teken de betaalovereenkomst (ingegaan december 2016):

 • Afspraken met asielzoekers worden gemaakt via de Praktijklijn

  • Een asielzoeker met ernstige pijn- of kauwklachten neemt contact op met de Praktijklijn van Gezondheidscentra Asielzoekers.
  • De Praktijklijn belt met uw praktijk voor een afspraak.
  • U ontvangt daarna een afspraakbevestiging per mail met daarbij de persoonsgegevens van de asielzoeker: naam, geboortedatum, adres, geslacht, taal en zorgpasnummer.2. Behandelen

 • Welke zorg kunt u leveren?

  • Kinderen tot 18 jaar: alle mondzorg wordt vergoed volgens de basisverzekering, behalve kroon- en brugwerk en orthodontie.
  • Volwassen asielzoekers: noodhulp, dat wil zeggen verrichtingen opgenomen in de Verrichtingenlijst Noodhulp Tandheelkunde 2017 (pdf).
 • ‘Noodhulp’: wat verstaan we daaronder ?

  Acute ernstige pijnklachten en/of aanzienlijk verlies van de kauwfunctie verhelpen, dat houdt noodhulp in.

  Het gaat erom met zo eenvoudig mogelijke middelen zoveel mogelijk te behouden van de actuele gebitsfunctie en de aanwezige functionele elementen. Gebitsregulering valt hier niet onder.

 • Avond-, nacht- en weekenddienst en zorg

  Tandartsen in de spoeddienst kunnen ook te maken krijgen met asielzoekers. Een paar aandachtspunten:

  • Contante betaling door de asielzoeker is niet mogelijk.
  • Menzis COA Administratie vergoedt deze zorg (mits de verrichtingen op de noodhulplijst staan).
  • Informeer collega's van de spoeddienst hierover.
 • Documenten/diensten die kunnen helpen3. Declareren

Alleen tandartsen die de betaalovereenkomst hebben getekend, kunnen de zorg aan asielzoekers declareren bij Menzis COA Administratie. Via Vecozo of een factureringsbedrijf declareert u de behandeling(en).

 • Op basis van het zorgpasnummer kunt u de gegevens controleren in Vecozo.
 • Declareer met de juiste codes uit de noodhulplijst.
 • Wanneer de behandeling boven de 250 euro komt, moet vóór de behandeling een machtiging worden aangevraagd. Een asielzoeker maakt op jaarbasis aanspraak op een vergoeding van maximaal 250 euro. Bij het maken van de afspraak hoort u via de Praktijklijn welk bedrag (van maximaal 250 euro) dat jaar nog openstaat voor de asielzoeker.
 • Declaraties per post zijn niet mogelijk.4. Wie, wat, waar

Voor de tandheelkundige zorg aan asielzoekers werkt de KNMT samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de Gezondheidscentra Asielzoekers (GCA) en Menzis COA Administratie (MCA).