facebook

Orthodontisten in de KNMT

Beleidscommissie Orthodontie

De specifieke belangen van orthodontisten worden bij de KNMT behartigd door de Beleidscommissie Orthodontie (BCO). De BCO is een adviescommissie van het bestuur van de Sectie Tandarts-specialisten van de KNMT.

  • Christo Boxum, voorzitter;
  • Albert Jan Rijnsburger, secretaris;
  • Bart Jacobs, lid;
  • Gerard Steenvoorden, lid;
  • Olivier de Waard, lid;
  • Patricia Wering, lid.
beugels-onzichtbaar

Bijeenkomsten

Twee keer per jaar zijn er bijeenkomsten voor orthodontistsen, als onderdeel van de Algemene Sectie Vergadering, de gezamenlijke vergadering van de twee tandartsspecialismen, orthodontie en mka-chirurgie. Op de bijeenkomst bespreken orthodontist-leden zaken die het eigen specialisme aangaan.

In 2021 zijn de bijeenkomsten op 21 juni en 22 november. Orthodontisten worden per e-mail voor de meetings uitgenodigd.

Informatie over de Algemene Sectie Vergadering vind je op de pagina met algemene informatie voor tandartsspecialisten.

Visienota

Hoe moet de orthodontie er in de toekomst uit zien? Een antwoord op die vraag geeft de visienota 'Orthodontist in 2025'.