Over de KNMT

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) is de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen in Nederland. De vereniging is al meer dan 100 jaar richtinggevend voor de mondzorg in Nederland. We werken aan optimale omstandigheden waaronder onze ruim 10.000 leden hun werk kunnen doen. En we willen de beste mondzorg voor hun patiënten.

Missie

  • Het bevorderen van de voorwaarden en omstandigheden waaronder onze leden hoogwaardige tandheelkundige zorg kunnen verlenen.

  • Het bevorderen van de mondgezondheid van alle inwoners van Nederland

Visie

Het recht op een goede mondgezondheid voor iedere Nederlander, is een verworvenheid waar wij stevig aan bijdragen. Dat is meer dan het behouden van tanden en kiezen. Een gezonde mond is namelijk van invloed op je algehele gezondheid en op je persoonlijk welbevinden. Goede zorg voor de patiënt staat of valt met de omstandigheden en voorwaarden waaronder tandartsen en tandartsspecialisten hoogwaardige tandheelkundige zorg kunnen verlenen. Ook daar maken we ons sterk voor. Uiteraard in samenwerking met andere mondzorgprofessionals, eerstelijnszorgverleners en andere stakeholders.

Tandarts, orthodontist of kaakchirurg? Word lid van de KNMT!

Jaarplan 2017Jaarverslag 2016