Privacy- en cookieverklaring

Zorgvuldig met persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. In alle gevallen verwerkt de KNMT alleen die persoonsgegevens die ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Gegevens die u invult op de website zullen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt noch ter beschikking gesteld worden aan derden. Verder geldt dat elke verwerking in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Privacyverklaring

Onze privacyverklaring is van toepassing bij een bezoek aan de website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), www.knmt.nl. De KNMT hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Uitgangspunt daarbij zijn de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaraan stelt. Verantwoordelijk in geval er sprake is van gegevensverwerking op www.knmt.nl is de KNMT, Orteliuslaan 750 te Utrecht.

Wijzigingen in privacyverklaring

De KNMT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Cookies

De KNMT-website gebruikt cookies, kleine bestandjes om gegevens op te slaan. Dankzij cookies kunt u de KNMT-website makkelijker bezoeken. Zo hoeft u bijvoorbeeld maar één keer in te loggen per sessie en kunt u uw wachtwoord laten onthouden. Met de anonieme bezoekgegevens kunnen we de site verbeteren.