facebook

Tandartsspecialisten

Dit doet de KNMT voor kaakchirurgen en orthodontisten:

 • collectieve landelijke belangenbehartiging voor kaakchirurgen en orthodontisten;
 • voorlichting over nieuwe regelgeving, tarieven, relevante actualiteiten en dergelijke;
 • zorgen voor marktconforme tarieven waarmee alle aspecten van specialistisch handelen zijn afgedekt;
 • behouden van de bijzondere positie van de kaakchirurg ten opzichte van de medisch specialist, en van de orthodontist ten opzichte van de tandarts;
 • zorgen voor nette contracten met zorgverzekeraars en zorginstellingen;
 • borgen van goede toegankelijkheid van de kaakchirurgie en orthodontie;
 • periodieke afstemming met Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit over (interpretatie van) prestaties en tarieven;
 • adviseren aan en afstemmen met het KNMT-bestuur.

Word lid 

Orthodontie

Sectie tandarts-specialisten

De Sectie Tandarts-Specialisten (STS) zet zich in voor de bij de KNMT aangesloten kaakchirurgen en orthodontisten. De Sectie wordt geleid door een bestuur, dat weer wordt ondersteund door de Specialisten onderhandelingscommissie kaakchirurgie (Soc-k) en de Beleidscommissie Orthodontie (BCO).

Bestuur Sectie Tandarts-specialisten

 • Eelco Bergsma, voorzitter;
 • Christo Boxum, vice-voorzitter a.i.;
 • Marjolijn Oomens, lid
 • Patricia Wering, lid
 • Roy Horsthuis, lid;

Afien Veenema is namens de tandartsspecialisten lid van de ledenraad.

Algemene Sectie Vergadering tandartsspecialisten

Twee keer per jaar komen de bij de KNMT aangesloten mka-chirurgen en orthodontisten bijeen voor de Algemene Sectie Vergadering (ASV). Daar kunnen ze meepraten over de belangenbehartiging en dienstverlening door de KNMT. Na een plenair gedeelte gaan de twee groepen specialisten uiteen in de adviesraad Kaakchirurgie en de bijeenkomst voor orthodontisten om onderling te spreken over zaken die het eigen specialisme aangaan.

In 2021 zijn de ASV's op 21 juni en 22 november.

Informatie over de 'eigen' samenkomsten vind je op de pagina's met specifieke informatie voor mka-chirurgen en orthodontisten.

Mka-chirurg aan het werk

(Her)registratie tandartsspecialisten

Via de RTS en het CTS zorgt de KNMT voor alle zaken rond de opleidingen, opleiders en de opleidingsinrichtingen voor tandarts-specialisten en de eisen voor (her-)registratie.