Filters

Algemene praktijkrichtlijnen

Hier vindt u een overzicht van door de KNMT ontwikkelde algemene praktijkrichtlijnen.

Algemene praktijkrichtlijnen vormen een leidraad voor de praktijkvoering en de organisatie van de zorg voor patiënten. Ze helpen tandartsen voor hen relevante wet- en regelgeving in hun praktijk te implementeren. De KNMT verrijkt dit soort richtlijnen veelal met extra hulpmiddelen om dat te vergemakkelijken. 

Onderstaande algemene praktijkrichtlijnen zijn gemaakt of worden onderschreven door de KNMT. De meest recente richtlijn staat bovenaan.

  • Patiëntendossier (KNMT, 2019) 

Richtlijn (pdf)

Hulpmiddelen

  • Standpunt toepassing van fillers en botox (KNMT, 2019)

Standpunt (pdf)

Hulpmiddelen

  • Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (KNMG, 2018) 

Richtlijn (pdf)

Hulpmiddelen

  • Tandheelkundige radiologie (KNMT, 2018) 

Richtlijn (pdf)

Hulpmiddelen

  • Infectiepreventie (KNMT, 2016)

Richtlijn (pdf)

Hulpmiddelen

  • Elektronisch voorschrijven recepten (KNMG, 2014)

Richtlijn

Hulpmiddelen

  • Spoedgevallen buiten praktijkuren (NMT, 2012)

Richtlijn (pdf)

Hulpmiddelen

  • Beëindigen of niet-aangaan van een behandelingsovereenkomst (NMT, 2012)

Standpunt (pdf)

Hulpmiddelen

  • Overdracht medicatiegegevens in de keten (IGZ en VWS, 2010; wordt momenteel herzien)

Richtlijn (pdf)

Hulpmiddelen

  • Second opinion (NMT – 2004)

Richtlijn (pdf)

Hulpmiddelen