facebook

Ontevreden over je tandarts? Dit kun je doen

Ben je ontevreden over de bejegening, behandeling of rekening van je tandarts? Denk je erover een klacht in te dienen? Dit is wat je kunt doen.

Stap 1. Ga in gesprek met je tandarts

Vraag om een verhelderend gesprek met je tandarts. Meestal lost dit al veel op. Je kunt aangeven waarover je ontevreden bent. De tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk om te weten dat je een probleem hebt. Je kunt dan samen afspraken maken over een oplossing.

Stap 2. Neem contact op met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP)

Het TIP is een initiatief van de KNMT en is er om patiënten van onafhankelijke informatie te voorzien over de mondzorg. Naast het geven van informatie kan de TIP-medewerker met je meedenken hoe je het beste met je tandarts in gesprek kunt gaan wanneer je ontevreden bent.

Neem contact op met Tandheelkundig Informatie Punt (TIP)

Stap 3. Klacht indienen

Kom je er alsnog niet uit? Dan kun je een klacht indienen.

Is het met de informatie van het Tandheelkundig Informatie Punt niet gelukt om zelf afspraken voor een oplossing te maken met je tandarts? Dan kun je een aanvraag voor klachtbemiddeling indienen bij de KNMT klachtenserviceNadat je klachtbemiddeling hebt aangevraagd, neemt een klachtenfunctionaris contact met zowel jou als je zorgaanbieder/tandarts op. 

Wanneer je klacht niet wordt opgelost met de hulp van de klachtenfunctionaris, dan kun je je klacht laten beoordelen door de Geschilleninstantie Mondzorg. Deze doet een bindende uitspraak over de klacht.

Let op: je kunt alleen gebruik maken van de KNMT klachtenservice als je zorgaanbieder/tandarts bij de KNMT klachtenservice is aangesloten. Het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) kan je hierover informeren.

De KNMT streeft ernaar je binnen 14 dagen nadere informatie toe te zenden over de procedure van de klachtenregeling. 

Aanmeldingsformulier voor klachtbemiddeling

Stuur bij het indienen van je klacht een brief als bijlage mee.

Zonder brief kan een klacht NIET in behandeling worden genomen.

De brief moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

> Vermeld de praktijknaam en plaats waar je behandeld bent.
> Vermeld de naam en voorletters van de persoon waarover je klaagt.
> Formuleer je klacht feitelijk en duidelijk.
> Komt u erachter dat er iets niet goed is gegaan in de zorg en wilt u daarover klagen? Hou er dan rekening mee dat uw recht om te klagen 5 jaar na dat moment vervalt. (klachtreglement art. 15.1)
> Vermeld wat je de persoon waarover je klaagt verwijt.
> Vermeld wat je wilt bereiken met het indienen van een klacht.
> De brief moet in de Nederlandse taal worden ingediend. (klachtreglement art. 11.3)

Let op: bij het indienen via de website mogen de bijlagen die je meestuurt met het formulier samen niet groter zijn dan 20 MB.

Privacy gewaarborgd

De KNMT streeft ernaar om privacy te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die je bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In de privacyverklaring (pdf) informeren wij je over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan.

Kosten

Aan de klachtbemiddeling zijn geen kosten verbonden.

Klachtenreglement van de KNMT (pdf)

klachten
Tandheelkundig Informatie Punt (TIP)
Allesoverhetgebit.nl
KNMT-Klachtenservice