facebook

Eerste Kamer stemt in met wijzigingen WGBO

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
2 minuten
Wgbo
Op 4 juni is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). In april van dit jaar stemde de Tweede Kamer al in met het voorstel. Wat verandert er voor tandartsen?

Nu de Eerste Kamer akkoord is, zullen de WGBO, de Jeugdwet en enkele andere wetten op een aantal punten worden aangepast of aangevuld.

Bewaartermijn tandheelkundig dossier verlengd

De bewaartermijn van het tandheelkundig dossier wordt verlengd van 15 naar 20 jaar. De termijn van 20 jaar geldt vanaf het moment dat de laatste wijziging in het dossier wordt aangebracht.

Nabestaanden krijgen inzagerecht in tandheelkundig dossier

Nabestaanden en voormalig vertegenwoordigers kunnen onder nog nader uit te werken voorwaarden inzagerecht krijgen in het dossier van overleden patiënten. De minister wil hiermee regelen dat nabestaanden recht hebben op inzage in het dossier als:

  • de patiënt bij leven toestemming gegeven heeft en deze toestemming is vastgelegd;
  • de zorgaanbieder aangeeft dat er sprake is van een incident op grond van de Wkkgz en
  • als een nabestaande een zwaarwegend belang heeft, aannemelijk maakt dat dit belang mogelijk wordt geschaad en dat inzage in of een afschrift van gegevens uit het dossier noodzakelijk is voor de behartiging van dit belang.

De informatieplicht voor zorgverleners wordt aangescherpt

De informatieplicht voor de zorgverlener zal aangescherpt worden. Aan deze plicht wordt toegevoegd dat er sprake moet zijn van ‘shared decision making’. Dit houdt in dat er tussen patiënt en zorgverlener overleg moet plaatsvinden. In de KNMT-praktijkrichtlijn Patiëntendossier is meer informatie over en een toelichting op de informatieplicht opgenomen. De richtlijn zal daar waar nodig inhoudelijk worden aangepast aan de gewijzigde WGBO.

De wetswijzigingen treden waarschijnlijk op 1 januari 2020 in werking.

Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen