facebook

Gebruik amalgaam alleen nog bij medische noodzaak

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
3 minuten
Amalgaam
Het gebruik van amalgaam in Nederland kan nog verder worden afgebouwd maar een algeheel verbod is niet nodig. Dat is de conclusie in het vandaag naar de Tweede Kamer gestuurde ‘Beleidsplan voor het terugdringen van het gebruik van amalgaam in de tandheelkunde’. Door middel van voorlichting, monitoring en nadere definiëring van ‘medische noodzaak’ moet het gebruik de komende jaren nog verder worden teruggebracht.

Aanleiding  voor het beleidsplan is een aanscherping van de Europese milieuwetgeving omtrent het gebruik van kwik. Alle EU-lidstaten moeten voor 1 juli met een nationaal plan komen waarin wordt aangegeven op welke manier het gebruik van amalgaam wordt uitgefaseerd. Het beleidsplan is het resultaat van een samenwerking van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De KNMT heeft nauw overleg over de materie met deze ministeries gevoerd en onderschrijft de uitkomsten van het plan.

Amalgaam slechts beperkt gebruikt in Nederland

In tegenstelling tot veel andere EU-lidstaten, wordt amalgaam in Nederland nog slechts beperkt gebruikt: bij minder dan 1 procent van de nieuwe vullingen, blijkt uit declaratiegegevens van verzekeraars en cijfers van de KNMT. Bovendien zijn de behandelunits in Nederlandse tandartsenpraktijken al uitgerust met amalgaamafscheiders die amalgaamresten opvangen, waardoor in ons land al aan dit aspect van de Europese wetgeving wordt voldaan.

Al jaren een dalende trend

Daarnaast  is er al jaren een dalende trend in het gebruik zichtbaar. Amalgaam maakt geen onderdeel meer uit van het opleidingscurriculum en alternatieve vulmaterialen worden vergoed. Sinds 1 juli 2018 is het bovendien verboden amalgaam te gebruiken voor tandheelkundige behandelingen van melkelementen, kinderen jonger dan vijftien jaar en zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, tenzij dit medisch noodzakelijk wordt geacht.

Amalgaam soms medisch noodzakelijk

In overleg met de ministeries heeft de KNMT zich er de afgelopen periode hard voor gemaakt dat er ruimte blijft voor het gebruik van amalgaam indien dit medisch noodzakelijk is. Denk aan grote restauraties waarbij zware kauwkrachten een rol spelen of situaties waarin de caviteit niet goed droog te houden is.

Overzicht van situaties waarbij amalgaam geïndiceerd is

De KNMT zal de komende tijd een overzicht maken van situaties waarbij het gebruik van amalgaam geïndiceerd is en dit onder alle tandartsen verspreiden. Daarnaast zullen buitenlandse tandartsen die zich voor het eerst in het BIG-register inschrijven, worden voorgelicht over de Nederlandse norm omtrent terughoudend gebruik van amalgaam.

Gezamenlijk nog verder afbouwen

Doel is om binnen de mondzorg gezamenlijk het gebruik van amalgaam nog verder af te bouwen. Mocht het gebruik van amalgaam de komende jaren onverhoeds toch weer toenemen, dan zal alsnog worden gekeken naar aanvullende maatregelen.

Voorkomen beter dan vullen

Ook patiënten en andere zorgverleners kunnen, door zorg te dragen voor een goede mondgezondheid, een aandeel leveren in het nog verder terugdringen van het gebruik van amalgaan. Hiermee worden veel eventuele problemen immers überhaupt voorkomen. De afgelopen jaren heeft de KNMT zich daarom  ingezet op het gebied van preventie bij jongeren en ouderen, een beleid dat de komende jaren onverminderd wordt voortgezet.

Lees hier de eerdere berichtgeving over het terugdringen van amalgaam.

De brief aan de kamer leest u hier (pdf) en

het volledige beleidsplan hier (pdf).

 

 

amalgaamvullingen

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen