facebook

Geen extra geld voor opleiden meer tandartsen

Profile picture for user h.scholten@knmt.nl
Hans
Scholten
1 minuut
Tandartsassistent
Er komt geen extra geld voor het opleiden van meer tandartsen in Nederland. Een amendement van de SP met die strekking is donderdag in de Tweede Kamer verworpen.

De SP-Kamerleden Van Gerven en Van Dijk wilden de komende drie jaar 20 miljoen euro steken in de uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen aan de tandheelkundefaculteiten in Nederland. Het voorstel haalde echter geen meerderheid.

De KNMT is zeer teleurgesteld dat de Tweede Kamer niet meewerkt aan het bestrijden van het tekort aan in Nederland opgeleide tandartsen. De vereniging drong de afgelopen tijd opnieuw bij de ministeries van Onderwijs en VWS en de Tweede Kamer aan op uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen.

Op dit moment studeren namelijk jaarlijks ongeveer 210 tandartsen af aan de Nederlandse tandheelkundige faculteiten. Tegelijkertijd gaan jaarlijks gemiddeld 300 tandartsen met pensioen. Gevolg: een jaarlijks tekort van zo'n 100 tandartsen.

Dit tekort wordt op dit moment ingevuld door buitenlandse tandartsen, uit met name België, Duitsland en Spanje. Tandartsen die weliswaar goed gekwalificeerd zijn en inmiddels Nederlands moeten leren, maar geen structurele oplossing bieden.

Ongeveer de helft van hen vertrekt weer na een aantal jaren. En andere landen passen het aantal opleidingsplekken aan de vraag in eigen land aan, waardoor het overschot aan tandartsen in deze landen afneemt. Punt van zorg is ook de kennis van buitenlandse tandartsen van de Nederlandse wet- en regelgeving en van de mondzorg zoals wij die in Nederland verlenen.

tandartsentekort
opleidingsplaatsen

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen