Hoe voldoe je aan de BIG-taaleis?

12 december 2016

Alle buitenlandse tandartsen moeten vanaf 1 januari 2017 aantonen dat ze de Nederlandse taal goed genoeg beheersen. De nieuwe regel is een gevolg van een wijziging van het Registratiebesluit BIG. Maar voor wie geldt deze regel precies? En waar kun je die taaltoets doen? Hieronder staat hoe je aan de in de wet BIG gestelde voorwaarden kunt voldoen. 

De taaleis geldt voor:

 

  • tandartsen die zijn afgestudeerd in een ander EU-land of Liechtenstein, Noorwegen en IJsland

  • tandartsen die Nederlands als moedertaal hebben, maar die in het buitenland hebben gestudeerd

Heeft u uw diploma niet binnen, maar buiten de EU of eerder genoemde landen behaald dan moet u de Algemene Kennis- en Vaardighedentoets doen in plaats van de Taaltoets Nederlands. Lees hier meer over de AKV-toets.

 

Als bewijs van taalvaardigheid telt:

 

  • een diploma van een behaalde Nederlandstalige beroepsopleiding
  • diploma's van primair plus secundair onderwijs van een Nederlandstalige onderwijsinstelling
  • een verklaring van vakbekwaamheid (geldig tot twee jaar na afgifte)
  • een gewaarmerkt certificaat behaald na het succesvol afleggen van de Taaltoets Nederlands*

     
*De Taaltoets Nederlands kunt u doen bij Taleninstituut Babel. Hiermee haalt u een certificaat waarmee u aantoont aan het door de wet BIG gestelde niveau te voldoen: Nederlands op B2+ niveau en voldoende vaardig in het medisch interactief Nederlands.

 Let op

De nieuwe regel geldt alleen voor aanvragen voor BIG-(her)registratie vanaf 1 januari 2017. Aanvragers hoeven deze maand geen bewijs van taalvaardigheid in te leveren. Ook in het buitenland opgeleide tandartsen die al in het BIG-register staan en herregistratie aanvragen, hoeven (vooralsnog) geen taaldiploma op te sturen.

Meer informatie

Heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met het BIG-register. Of bel met onze ledenservice 030 - 607 63 80.