facebook

Minister VWS: nader onderzoek naar gelijke dekking Wlz-cliënten

Profile picture for user Anita Zijlstra
Anita
Zijlstra
1 minuut
Ouderen wlz
Minister De Jonge van VWS gaat nader onderzoeken hoe de huidige verschillen in aanspraak op de Wlz kunnen worden weggenomen.

Balans tussen integraliteit en keuzevrijheid

De minister neemt het pakketadvies van Zorginstituut Nederland - alle Wlz-zorg in één pakket en één integraal dagtarief - niet over en wil eerst goed kijken naar de balans tussen integraliteit en keuzevrijheid. Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer (pdf). Nog voor de zomer komt hij met een plan van aanpak.

Zelf behandelaar kiezen

Verschillende partijen in de Tweede Kamer hebben zorgen geuit over de mogelijke inperking van de vrijheid van Wlz-cliënten om zelf een behandelaar te kiezen als de instelling conform de huidige plannen verantwoordelijk wordt voor de integrale Wlz-zorg.

KNMT heeft zorgen geuit

De minister heeft aangegeven dat de reacties uit het veld een belangrijke rol hebben gespeeld bij zijn afwegingen. De KNMT heeft samen met de ANT, Cobijt, NVGd, NVIJ, NVM, ONT en VBTGG hierover haar zorgen geuit in een brief aan de NZa. "Het is goed te zien dat de minister dit bezwaar serieus neemt", zegt KNMT-voorzitter Wolter Brands. "Vooral voor kwetsbare ouderen is een vertrouwde zorgverlener heel belangrijk."

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen