facebook

Nieuwe eisen elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Profile picture for user h.scholten@knmt.nl
Hans
Scholten
1 minuut
Privacy
Op 1 juli is de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens ingegaan. In deze wet wordt geregeld onder welke voorwaarden een zorgverlener medische en tandheelkundige gegevens op een veilige manier kan inzien en uitwisselen met andere zorgverleners.  Daarnaast bevat deze wet een aantal rechten van patiënten in het kader van elektronische gegevensuitwisseling. De wet wordt gefaseerd ingevoerd.

De wet stelt onder andere eisen aan het informeren over en het toestemming vragen voor het elektronisch uitwisselen en beschikbaar stellen van gegevens.  Daarnaast zal uw tandheelkundig informatiesysteem zodanig ingericht moeten zijn dat wordt vastgelegd wie toegang heeft tot patiëntgegevens.

Enkele onderdelen van de wet gaan pas in 2020 in werking. Bijvoorbeeld dat patiënten vanaf dat moment het recht krijgen op kosteloze elektronische inzage in het dossier. Ook moet het in 2020 mogelijk zijn dat de patiënt kan aangeven wie welke gegevens kan inzien (het geven van ‘gespecificeerde toestemming’).

De KNMT zal u de komende periode nader informeren over de gevolgen en de vereiste implementatie van deze wet. Ook zal de KNMT in overleg treden met softwareleveranciers om te bezien hoe de verplichtingen uit deze wet technisch gerealiseerd kunnen worden.

Het ministerie van VWS heeft een folder (pdf) gemaakt waarin de wet nader wordt toegelicht.

informatiebeveiliging

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen