facebook

Wat u beslist moet weten over camerabewaking in uw praktijk: 7 aandachtspunten

Profile picture for user Karel Gosselink
Karel
Gosselink
3 minuten
Security camera
Als u kiest voor camerabewaking in uw tandartspraktijk, dan is het belangrijk op de hoogte te zijn van de regels en voorwaarden die hiervoor gelden. Deze 7 aandachtspunten zijn in ieder geval van belang.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wijdde onlangs in een inspectierapport over een bezoek aan een tandartspraktijk een paragraaf aan de camerabewaking in de betreffende praktijk. Het bleek dat medewerkers in de praktijk niet goed op de hoogte waren van de regels en voorwaarden die voor een camera gelden.

Hierbij 7 aandachtspunten voor camerabewaking uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die u beslist moet weten:

1.         Minimale inbreuk op privacy patiënten, bezoekers en werknemers/collega's

Zorg ervoor dat de inbreuk op de privacy door de bewakingscamera zo klein mogelijk is. Een camera in een behandelruimte of toilet gaat te ver, omdat mensen dan wellicht ontbloot in beeld kunnen komen.

2.         Gerechtvaardigd belang

De tandartspraktijk moet een gerechtvaardigd belang en doel hebben met het cameratoezicht. Bijvoorbeeld om diefstal tegen te gaan of om patiënten, bezoekers en personeel te beschermen.

3.         Noodzaak moet zijn nagegaan

Cameratoezicht is alleen toegestaan als dit noodzakelijk is, wat betekent dat de praktijk het doel niet op een andere manier kan bereiken. Daarom moet eerst worden nagaan of er geen ander middel is – minder belastend voor de privacy – om het doel te bereiken. Ook moet het cameratoezicht onderdeel zijn van een totaalpakket aan maatregelen.

4.         Eerst een privacytoets uitvoeren

In een privacytoets weegt de praktijk de belangen van patiënten, bezoekers en personeel af tegen het eigen belang alvorens camera’s te plaatsen. In grote organisaties moet hiervoor een Data Protection Impact Assessment (DPIA) worden uitgevoerd.

Doe mee aan de poll

Hoe kijkt u aan tegen een bewakingscamera in de praktijk ? Geef uw mening via de poll op Facebook: 'Een bewakingscamera in de praktijk is voor mij vanzelfsprekend.'

5.         Informeer aanwezigen

De tandartspraktijk moet ervoor zorgen dat patiënten, bezoekers en werknemers weten dat er een camera hangt en wat het doel hiervan is. Dit kan bijvoorbeeld door bordjes op te hangen.

6.         Het recht om beelden in te zien

De AVG geeft een aantal privacyrechten aan betrokkenen:

  • het recht om gegevens (camerabeelden) in te zien;
  • het recht om vergeten te worden;
  • het recht op beperking van de verwerking
  • het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens.

7.         Bewaartermijn van maximaal 4 weken

De zorginstelling mag de camerabeelden niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De richtlijn hiervoor is maximaal 4 weken. Is er een incident vastgelegd, zoals diefstal, dan mogen de betreffende beelden bewaard worden tot het incident is afgehandeld.

Heeft u nog vragen of aanvullende tips, laat het ons weten in de reacties.

Meer info over cameratoezicht vindt u op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen