Sectie tandarts-specialisten

Speciaal voor het behartigen van de belangen van kaakchirurgen en orthodontisten die bij de KNMT zijn aangesloten, is er het bestuur Sectie Tandarts-Specialisten (STS). Het wordt ondersteund door de Specialisten onderhandelingscommissie kaakchirurgie (Soc-k) en de Beleidscommissie Orthodontie (BCO).

Bestuur STS

  • Gertjan Dicker, voorzitter;
  • Dick Robbe, vice-voorzitter;
  • Janet van Keulen, secretaris;
  • Jeroen Fennis, lid;
  • Jeroen van Ingen, lid;
  • Bart Jacobs, lid.