Sectie tandarts-specialisten

De KNMT behartigt niet alleen de belangen van tandartsen, maar ook die van MKA-chirurgen en orthodontisten.

Een aparte Sectie Tandarts-Specialisten (STS) zet zich in voor de bij de KNMT aangesloten kaakchirurgen en orthodontisten. De Sectie wordt geleid door een bestuur, die weer wordt ondersteund door de Specialisten onderhandelingscommissie kaakchirurgie (Soc-k) en de Beleidscommissie Orthodontie (BCO).

Wat doet de KNMT voor tandarts-specialisten?

Bestuur Sectie Tandarts-Specialisten

 • Gertjan Dicker, voorzitter;
 • Dick Robbe, vice-voorzitter;
 • Annika Söentken, secretaris;
 • Jeroen Fennis, lid;
 • Johan van Ingen, lid;
 • Bart Jacobs, lid.


Bestuur STS, v.l.n.r. Johan van Ingen, Dick Robbe, Gertjan Dicker, Jeroen Fennis, Bart Jacobs. Niet op de foto: Annika Söentken (secretaris).

Specialisten onderhandelingscommissie kaakchirurgie

De Specialisten onderhandelingscommissie kaakchirurgie (Soc-k) is een adviescommissie van het bestuur van de Sectie Tandarts-specialisten van de KNMT.

 • Johan van Ingen, voorzitter;
 • Annemieke van Dam, secretaris;
 • Jeroen Fennis, lid;
 • Frithjof Kroon, lid;
 • Eppo Wolvius, adviserend lid;
 • Johan van den Bergh, adviserend lid.
   

Beleidscommissie Orthodontie

De Beleidscommissie Orthodontie (BCO) is een adviescommissie van het bestuur van de Sectie Tandarts-specialisten van de KNMT.

 • Dick Robbe, voorzitter;
 • Albert Jan Rijnsburger, secretaris;
 • Christo Boxum, lid;
 • Bart Jacobs, lid;
 • Ronald Jonkman, lid;
 • René Noverraz, lid.
Total votes: 54