Filters

PE-online hulp bij vragen

Hoe gebruik ik PE-online om mijn bij- en nascholingsuren aan te tonen
aan de RTS?

Als u gebruik maakt van PE-online kunt u uw bij- en nascholingsuren als bestand importeren of als afzonderlijke activiteiten toevoegen. Om deze gegevens te kunnen importeren moet u de RTS wel eerst toestemming geven om uw PE-online-dossier in te zien. U ontvangt daarover een e-mail via het PE-online-systeem voorafgaand aan het verlopen van uw registratie. Als u deze toestemming nog niet hebt gegeven kunt u dit alsnog doen door in te loggen via www.knmg.nl/PE-online. De RTS kan het PE-online-dossier alleen inzien zolang er nog geen besluit is genomen en alleen de uren uit de beoordelingsperiode zijn zichtbaar.

Hoe kan ik een wijziging in mijn persoonsgegevens voor het PE-online-systeem doorgeven?

Uw e-mailadres geeft u door via rts.herregistratie@knmt.nl. Dit kunt u niet zelf wijzigen.

Wijzigingen van uw inloggegevens (wachtwoord) kunt u zelf in uw PE-online-dossier doorvoeren (onder ‘Mijn persoonsgegevens’).

Kan de RTS PE-online altijd inzien?

Nee, de RTS kan alleen inzage krijgen bij een verzoek om herregistratie, nadat u in PE-online toestemming hebt gegeven. De inzage is beperkt tot de beoordelingsperiode van vijf jaar. En de RTS kan het PE-online-dossier alleen inzien zolang er nog geen besluit is genomen.

Wat is PE-online en wat wordt er in PE-online geregistreerd?

PE-online staat voor Permanente Educatie Online. In PE-online staan uw deskundigheidsbevorderende activiteiten. Daarbij gaat het om:

  • geaccrediteerde bij- en nascholing;
  • geaccrediteerde intercollegiale toetsing;
  • deelname aan het visitatieprogramma, evaluatie individueel functioneren en externe kwaliteitsevaluatie.