Synoniemen

AVG
26 oktober 2018

Na constructief overleg tussen de KNMT en GSN is de verwerkers­overeenkomst met GSN voor afnemers van Simplex gewijzigd. Deze nieuwe versie heeft het akkoord van de KNMT.

23 augustus 2018

In juli is de Aanpassingswet bij de op 25 mei 2018 inwerkinggetreden Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aangenomen. Deze Aanpassingswet treedt met terugwerkende kracht vanaf 25 mei 2018 in werking.

18 juli 2018

Mag een factoringmaatschappij de gezondheidsgegevens van een patiënt gebruiken, of is daar uitdrukkelijke toestemming van de patiënt voor nodig?

20 juni 2018

De KNMT is van mening dat een mondzorgpraktijk pas een Functionaris Gegevensbescherming (FG) hoeft aan te stellen  vanaf vijftienduizend ingeschreven patiënten of als er gemiddeld meer dan vijftienduizend patiënten per jaar worden behandeld. Hiervoor pleit ze in een brief die ze op 15 juni aan de Autoriteit Persoonsgegevens heeft gestuurd.

08 juni 2018

De nieuwe privacywet AVG geeft patiënten meer rechten ten aanzien van het verwerken van persoonlijke gegevens. Zo heeft een patiënt er recht op dat een tandarts desgewenst zijn gegevens vernietigd. Maar geldt dat ook voor het medisch dossier? En voor financiële gegevens van wanbetalers?

Een tandarts die zelfstandig in opdracht werkt in een praktijk van een ander, heeft niet dezelfde verplichtingen als een praktijkhouder. De rol van zzp'er kent wel eigen verplichtingen voor de AVG.

01 juni 2018

Op tandartsen en tandartsspecialisten, die tevens werkgever zijn, rust op grond van de AVG een informatieplicht. Zij kunnen aan deze informatieplicht voldoen door de KNMT-privacyverklaring aan hun personeel ter beschikking te stellen. Hoe pakt u dit aan?

30 mei 2018

De zzp-tandarts is in het kader van de AVG geen verwerkingsverantwoordelijke of verwerker, maar wordt in het kader van de AVG geacht onderdeel uit te maken van de praktijk waarin hij werkzaam is. Er is sprake van intern beheer, waardoor de zzp-tandarts niet aan de verplichtingen uit de AVG hoeft te voldoen.

30 mei 2018

Vanwege de grote belangstelling organiseert de KNMT extra workshops over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast komt er een speciaal telefonisch spreekuur voor leden die vragen hebben over de nieuwe privacywetgeving.

24 mei 2018

Tandartsen krijgen momenteel veel verwerkersovereenkomsten aangeboden. Partijen met wie ze samenwerken en persoonsgegevens uitwisselen bieden deze aan in verband met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wat kunt u doen? Bekijk de tips van de KNMT.