18 november 2019

Op Europese Antibioticadag  - maandag 18 november - vraagt het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) aandacht voor antibioticagebruik en -resistentie in de Europese Unie. De eerstelijnszorg – waartoe ook de tandarts behoort  – wordt opgeroepen zich bewust te zijn van de risico’s van het voorschrijven van antibiotica.

08 oktober 2019

Het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) gaat aan de slag met een richtlijn voor het voorschrijven van antibiotica in de tandartspraktijk. KIMO kiest voor dit onderwerp op basis van een peiling onder 1.500 tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici.

24 september 2019

Dit najaar organiseert de KNMT voor haar IQual-leden 6 regionale themabijeenkomsten over patiëntveiligheid. Deze bijeenkomsten zijn de kick-offs van het nieuwe themaprogramma over dit onderwerp waarbij ook gewerkt wordt aan medicatieveiligheid en het analyseren van incidenten.

04 september 2019

Uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in Zuid-Limburg is gebleken dat het beleid om antibioticaresistentie te voorkomen in twee van de drie onderzochte mondzorgpraktijken voldeed.

27 februari 2019

De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd start een toezichtsproject in de provincie Limburg dat speciaal gericht is op infectiepreventie en antibioticaresistentie. Tien sectoren in de zorg worden bezocht, waaronder ook mondzorgpraktijken.

05 februari 2019

De Europese tandartsenorganisatie CED roept Nederlandse tandartsen op om een Europese enquête over antibiotica en antibioticaresistentie in te vullen. De vragenlijst is opgezet door het Europees Centrum voor ziektepreventie en –bestrijding (ECDC) en heeft als doel inzicht te krijgen in de kennis en opvattingen van de zorgprofessionals in Europa over antibiotica en resistentie.

02 maart 2016

Het is niet nodig om patiënten met een gewrichtsprothese preventief antibiotica voor te schrijven als zij een tandheelkundige behandeling ondergaan. Dat is de kern van de Richtlijnmodule 'Antibioticaprofylaxe bij een gewrichtsprothese' die de KNMT onlangs heeft geautoriseerd.