08 mei 2018

2215 zorgverleners hebben vandaag en gisteren van het CIBG veel te vroeg een oproep voor herregistratie in het BIG-register ontvangen. In het geval van een bij de KNMT bekende tandarts gaat het om iemand die pas uiterlijk 31-12-2021 zijn aanvraag hoeft in te dienen.

01 juni 2017

Daar waar tandheelkundig specialisten allang een verplichting tot het volgen van bij- en nascholing hebben, blijven de tandartsen tot nog toe achter. Maar daar komt snel verandering in, als het aan de KNMT ligt.

05 februari 2018

In maart 2018 vervalt voor een groot deel van de kaakchirurgen en orthodontisten hun inschrijving in het specialistenregister MKA of DMO van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS). De groep tandarts-specialisten die als kaakchirurg of orthodontist ingeschreven wil blijven, moet zich vóór afloop van hun inschrijving herregistreren.

27 december 2017

Wilt u herregistratie aanvragen in het BIG-register en kunt u dat niet doen op basis van voldoende actuele werkervaring? Dan kunt u scholing volgen. In dat geval is het belangrijk dat u daar tijdig mee start.

22 december 2017

Het ministerie van VWS heeft een wijziging van de Wet BIG in voorbereiding. Deze wijziging gaat over beroepenregulering en bevat een aantal onderdelen, waaronder uitbreiding van de eisen voor herregistratie.

28 september 2017

Bekijk het nieuws van de week in Bits & Bites. Met dit keer de bekendmaking van de nominaties voor de Hokwerda Award 2017, de jaarlijkse prijs voor het beste idee voor een duurzamere tandartspraktijk. Daarnaast nieuws over de aanstaande herregistratieronde voor MKA-chirurgen en orthodontisten. En een toelichting op het nieuwe programma van IQual, de intercollegiale studieclubs voor tandartsen van de KNMT.

22 september 2017

In maart 2018 vervalt voor een groot deel van de kaakchirurgen en orthodontisten hun inschrijving in het specialistenregister van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS). De groep tandarts-specialisten die als kaakchirurg of orthodontist ingeschreven wil blijven, moet zich vóór afloop van hun inschrijving herregistreren.

MKA-chirurgen met een dubbele vooropleiding kunnen zich via een vereenvoudigde procedure herregistreren als arts in het BIG-register. Hoe werkt dat?

Behouden van uw registratie als tandarts-specialist vereist elke 5 jaar herregistratie en aantonen dat u in de voorgaande periode aan de herregistratie-eisen voldeed.

De regelgeving voor opleiding en registratie van tandarts-specialisten berust op de Wet BIG en is nader uitgewerkt in de Regeling Specialismen Tandheelkunde en de daaruit voortvloeiende besluiten van het College Tandheelkunde Specialismen (CTS).