MKA-chirurgen met een dubbele vooropleiding kunnen zich via een vereenvoudigde procedure herregistreren als arts in het BIG-register. Hoe werkt dat?

Behouden van uw registratie als tandarts-specialist vereist elke 5 jaar herregistratie en aantonen dat u in de voorgaande periode aan de herregistratie-eisen voldeed.

De regelgeving voor opleiding en registratie van tandarts-specialisten berust op de Wet BIG en is nader uitgewerkt in de Regeling Specialismen Tandheelkunde en de daaruit voortvloeiende besluiten van het College Tandheelkunde Specialismen (CTS).

06 april 2016

De KNMT zet 5 handige tips met de laatste inzichten rond herregistratie in het BIG-register voor u op een rijtje.

10 maart 2016

Verwacht u niet te kunnen voldoen aan de urennorm voor herregistratie in het BIG-register? Zorg dan dat u tijdig bijscholing regelt om in aanmerking te komen voor een Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Daarmee kunt u zich dan alsnog laten herregistreren.