Inspecteurs van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bezoeken regelmatig mondzorgpraktijken. Zo beoordeelt de inspectie momenteel of praktijken voldoen aan de normen om röntgenfoto's te maken. Hoe gaat u het beste om met een inspectiebezoek?