04 april 2019

Op 4 april heeft de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) de nieuwe HKZ-norm Mondzorg gepubliceerd. Deze vervangt de HKZ-norm voor tandartspraktijken (2005) en orthodontiepraktijken (2006). De vernieuwing vond plaats op initiatief van de KNMT.

14 maart 2019

Het Kwaliteitsinstituut Mondzorg (KIMO) heeft 3 jaar na de oprichting 3 klinische praktijkrichtlijnen opgeleverd, en de volgende 4 zijn zo goed als gereed. KIMO heeft zich gevestigd als instituut, menen betrokkenen, dus is het nu tijd om naar de toekomst te kijken.

17 juli 2018

De insteek van de lezing van KNMT-voorzitter Wolter Brands tijdens het Indent-congres ‘De waarde van kwaliteit in de mondzorg’, zou weleens de oplossing voor de huidige discussie rond kwaliteit kunnen zijn. Dat schrijft Indent in haar congresverslag.

16 juli 2018

Het Kennisinstituut Mondzorg (Kimo) heeft Maarten Jansen als nieuwe directeur aangesteld. Hij volgt vanaf 1 september Dirk Mettes - die vanaf de oprichting van Kimo in 2016 directeur was - op.

20 oktober 2017

Daar waar tandheelkundig specialisten allang een verplichting tot het volgen van bij- en nascholing hebben, blijven de tandartsen tot nog toe achter. Maar daar komt snel verandering in, als het aan de KNMT ligt. Voorzitter Wolter Brands over de beweegredenen die de beroepsorganisatie hiervoor heeft.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelt eisen aan zorgaanbieders. De KNMT heeft een handreiking opgesteld voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) in de mondzorg over de wettelijke verplichtingen die voor hen gelden vanuit de Wkkgz.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) regelt 2 belangrijke zaken: kwaliteit en klachtrecht. De wet vervangt deels bestaande wetgeving en bevat nieuwe bepalingen en verplichtingen. De nieuwe regels worden in fases ingevoerd. Belangrijke data zijn 1 juli 2016 en 1 januari 2017. De Wet Wkkgz is sinds 1 januari 2016 van kracht.

11 juni 2016

Patiënten zijn over het algemeen erg tevreden over hun tandarts. Ze geven de tandarts en de tandartspraktijk gemiddeld een 8,2 als rapportcijfer. Mondhygiënisten scoren met een 8,1 ook erg hoog. Dat blijkt uit onderzoek van patiëntenfederatie NPCF.