24 september 2019

Hoe ziet de mondzorg eruit in 2030? In een serie interviews laat het NT de wetenschappelijke verenigingen hierover aan het woord. Voorzitter Ralph van Brakel van de Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde (NVGPT) verwacht dat door het vernieuwde tarievenhoofdstuk de gnathologie beter bij het veld aansluit.

17 juni 2019

Hoe ziet de mondzorg eruit in 2030? In een serie interviews laat het NT de wetenschappelijke verenigingen hierover aan het woord. Voorzitter Wim Klüter van de Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie (NVGd) verwacht veel van technische innovaties voor de toekomstige mondzorg aan ouderen.

18 april 2019

Hoe ziet de mondzorg eruit in 2030? In een serie interviews laat het NT de wetenschappelijke verenigingen hierover aan het woord. Voorzitter Monique Danser van de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) hoopt dat in 2030 de samenhang tussen parodontitis en andere aandoeningen algemeen bekend is bij medici en het publiek.

14 maart 2019

Hoe ziet de mondzorg eruit in 2030? In een serie interviews laat het NT de wetenschappelijke verenigingen hierover aan het woord. Volgens voorzitter Maurits de Ruiter van de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS) is er nog een grote groep patiënten die baat kan hebben bij tandheelkundige slaapgeneeskunde.

15 februari 2019

Hoe ziet de mondzorg eruit in 2030? In een serie interviews laat het NT de wetenschappelijke verenigingen hierover aan het woord. Volgens Marieke Schorer-Jensma, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK), blijft het stimuleren van een goede mondgezondheid bij kinderen hard nodig, maar ziet het er daardoor voor het kindergebit wel een stuk beter uit.

21 januari 2019

Hoe ziet de mondzorg eruit in 2030? In een serie interviews laat het NT de wetenschappelijke verenigingen hierover aan het woord. Volgens voorzitter Bart Polder van de NVOI heeft de professie ook in 2030 nog de regie over welk implantaat bij de patiënt wordt geplaatst.

20 augustus 2018

De samenleving verandert in hoog tempo. Zo ook de setting waarin de tandarts zijn werk doet. Voor de huidige generatie studenten ziet het tandheelkundig landschap er in 2030 heel anders uit dan nu. Althans, in de visie die zes deskundigen dit jaar in de voorgaande NT’s verwoordden. Een overzicht in zeven aandachtspunten.