21 januari 2019

Kunt u het zich voorstellen: patiënten die via internet hun beugel bestellen en daar zelf mee aan de slag gaan, terwijl tandarts en orthodontist bij dit alles grotendeels buiten beeld blijven. Niet? In een aantal landen om ons heen is er al sprake van. Zou de trend ook naar Nederland kunnen overwaaien of zijn Hollanders er te nuchter voor? Orthodontist Guido Zwielich trekt aan de bel.

28 mei 2018

Volgens klaagster is afgesproken dat haar orthodontische behandeling twee jaar zou duren, maar deze duurde drie jaar. Ook kreeg ze hoofdpijn en kaakklachten waarvoor ze door een fysiotherapeut moest worden behandeld en verslechterde de stand van de tanden gedurende de behandeling. Toen zij dat tegen de tandarts zei, stelde deze dat ze was uitbehandeld en dat hij niets meer voor haar kon betekenen.

13 april 2018

Een jaar na de komst van de titel ‘tandarts voor orthodontie’ is deze aanduiding behoorlijk ingeburgerd. Namen als beugeltandarts, tandarts-orthodontist of ortholoog lijken te zijn ingeruild voor de nieuwe aanduiding.

24 november 2017

Begin dit jaar is de titel ‘tandarts voor orthodontie’ formeel vastgelegd. Tandartsen die orthodontische behandelingen doen, mogen niet langer benamingen als orthodentist, orthodontisch specialist of ortholoog gebruiken. Voorzitter Lotte Veldhuijzen van Zanten van de Nederlandse Vereniging voor Orthodontisten (NVvO) en Peter Lamark, voorzitter van de Orthodontische Vereniging van Algemeen Practici (OVAP) zijn tevreden: “Het gaat om de patiënt, niet om ons.”

16 augustus 2017

Begin dit jaar is aan tandheelkundige verenigingen waaronder de KNMT, NVMKA en NVvO, gevraagd om aan te geven welke onderdelen uit de vigerende besluiten DMO (orthodontie) en MKA (kaakchirurgie) aanpassing behoefden. De nieuwe besluiten liggen nu voor advies voor aan diverse relevante partijen. In de besluiten staan de regels rondom de opleidingen en (her)registratie voor orthodontisten en kaakchirurgen.

30 maart 2017

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat vanaf 1 juli 2017 de nieuwe regels voor het correct titelgebruik rondom orthodontie handhaven. Bij een overtreding kan de inspectie dan direct een boete opleggen.

07 maart 2017

Tandartsen die zich extra hebben verdiept in beugelbehandelingen gaan zich ‘tandarts voor orthodontie’ noemen. Er komt één heldere naam om voor patiënten duidelijk onderscheid te maken tussen deze groep tandartsen en orthodontisten. Dat zijn de beroepsverenigingen ANT en KNMT, de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) en de Orthodontische Vereniging van Algemeen Practici (OVAP) met elkaar overeengekomen.

03 oktober 2016

VGZ houdt zijn voorgenomen beleidswijziging voor orthodontie aan