Synonyms

orthodontie
03 november 2017

In de nieuwe aflevering van Bits & Bites: de 9-jarige Sara Nijman schreef een boekje over de sluiting van de kaak bij schisis, nieuwe regelgeving omtrent privacy en informatiebeveiliging op komst, richtlijnen over orthodontie in de maak en stoppen-met-roken-advies van de tandarts werkt, blijkt uit onderzoek. 

02 november 2017

Momenteel ontwikkelen de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) en het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (KIMS) twee richtlijnen voor orthodontie: één rondom retentie en één rondom röntgen. De richtlijnen zijn in concept klaar en nu opengesteld voor commentaar.

De KNMT behartigt niet alleen de belangen van tandartsen, maar ook die van MKA-chirurgen en orthodontisten.

16 augustus 2017

Begin dit jaar is aan tandheelkundige verenigingen waaronder de KNMT, NVMKA en NVvO, gevraagd om aan te geven welke onderdelen uit de vigerende besluiten DMO (orthodontie) en MKA (kaakchirurgie) aanpassing behoefden. De nieuwe besluiten liggen nu voor advies voor aan diverse relevante partijen. In de besluiten staan de regels rondom de opleidingen en (her)registratie voor orthodontisten en kaakchirurgen.

14 juli 2017

Van een groot deel van de ingeschreven kaakchirurgen en orthodontisten dat is ingeschreven in het specialistenregister van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) vervalt in maart 2018 automatisch de inschrijving in dat specialistenregister.

30 maart 2017

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat vanaf 1 juli 2017 de nieuwe regels voor het correct titelgebruik rondom orthodontie handhaven. Bij een overtreding kan de inspectie dan direct een boete opleggen.

07 maart 2017

Tandartsen die zich extra hebben verdiept in beugelbehandelingen gaan zich ‘tandarts voor orthodontie’ noemen. Er komt één heldere naam om voor patiënten duidelijk onderscheid te maken tussen deze groep tandartsen en orthodontisten. Dat zijn de beroepsverenigingen ANT en KNMT, de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) en de Orthodontische Vereniging van Algemeen Practici (OVAP) met elkaar overeengekomen.

Hier vindt u informatie over het (tandarts-)specialistenregister en het opleidingsregister van tandheelkundige specialismen.

Hier vindt u informatie over het behouden van uw registratie als tandarts-specialist.

Hebt u uw diploma in het buitenland behaald en wilt u als tandarts in Nederland werken, dan moet u een registratie als arts aanvragen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de zogenaamde BIG-registratie.