19 juli 2018

De subsidieregeling praktijkleren blijft in 2019 bestaan, zo heeft het kabinet besloten. Werkgevers kunnen door het besluit ook voor het studiejaar 2018-2019 subsidie ontvangen voor het in dienst nemen en begeleiden van mbo-studenten, zoals tandartsassistenten in opleiding.

Zorg verlenen doe je samen. Door de uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden en de maatschappelijke druk op het leveren van kwaliteit van mondzorg, wordt een eenduidig, transparant en inzichtelijk opleidingsniveau van het gehele team steeds belangrijker.

01 juni 2018

Op tandartsen en tandartsspecialisten, die tevens werkgever zijn, rust op grond van de AVG een informatieplicht. Zij kunnen aan deze informatieplicht voldoen door de KNMT-privacyverklaring aan hun personeel ter beschikking te stellen. Hoe pakt u dit aan?

16 mei 2018

Sinds 25 mei 2018 is de AVG van kracht. De nieuwe privacywetgeving regelt niet alleen de wijze waarop tandartsen en tandartsspecialisten met patiëntgegevens moeten omgaan, maar heeft ook gevolgen voor tandartsen en tandartsspecialisten die tevens werkgever zijn. Zo worden onder meer de privacyrechten van werknemers uitgebreid en rust er op de werkgever een vergaande informatie- en registratieplicht. Waar moet u aan denken?

04 april 2018

Veel mondzorgpraktijken bieden studenten Tandheelkunde en Mondzorgkunde de mogelijkheid ervaring op te doen in hun vak, bijvoorbeeld via een stage of als bijbaan. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd signaleert dat daarbij vaak de titels ‘tandarts in opleiding’ of ‘mondhygiënist in opleiding’ worden gebruikt. Dat mag niet. Gelukkig zijn er goede alternatieven.

12 februari 2018

De model-overeenkomst van opdracht tussen tandarts en mondhygiënist of mondhygiënist en tandarts, genaamd mondzorgpraktijk, is aangepast aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In deze overeenkomst zijn nu afspraken vastgelegd over kwaliteit en de afhandeling van klachten.

22 november 2017

De KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling is hét onderwerp waarover de Ledenservice van de KNMT de meeste vragen krijgt. Wat zijn de vijf meestbevraagde onderwerpen?

17 november 2017

De KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling 2018 is verschenen. De regeling is getoetst aan nieuwe wet- en regelgeving en geldt per 1 januari 2018.

24 augustus 2017

Tandartspraktijken die afgelopen schooljaar mbo-studenten Tandartsassistent hebben opgeleid, hebben recent bericht gehad van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Ze hebben namelijk recht op een tegemoetkoming uit het Stagefonds Zorg.

Misschien doet u het al, maar zo niet dan is het zeker het overwegen waard: het periodiek voeren van functioneringsgesprekken met het personeel in de praktijk. Maar wat kun je bij het voeren van zo’n gesprek wel, of juist beter niet doen?