12 oktober 2018

Sinds juni 2017 heeft de KNMT een Raad van Toezicht, bestaande uit drie leden. Wat doen deze toezichthouders, hoe hebben ze hun eerste jaar bij de KNMT ervaren en bovenal: wie zijn ze? Maak kennis met Willem van Baren.

12 oktober 2018

Sinds juni 2017 heeft de KNMT een Raad van Toezicht, bestaande uit drie leden. Wat doen deze toezichthouders, hoe hebben ze hun eerste jaar bij de KNMT ervaren en bovenal: wie zijn ze? Maak kennis met voorzitter Marion Gout – Van Sinderen.

12 oktober 2018

Sinds juni 2017 heeft de KNMT een Raad van Toezicht, bestaande uit drie leden. Wat doen deze toezichthouders, hoe hebben ze hun eerste jaar bij de KNMT ervaren en bovenal: wie zijn ze? Maak kennis met Jos de Beer.

16 juli 2018

De voorzitter van de Raad van Toezicht van de KNMT heeft onlangs 5 leden voor de Auditcommissie – die de Raad van Toezicht ondersteunt - benoemd. Het gaat om Willem van Baren (voorzitter), Jos de Beer, Annarieke Zijp-van Dam, Mark Olieslagers en Lex van Gool

11 december 2017

De invoering van een nieuwe verenigingsstructuur met onder andere een Ledenraad laat op zich wachten. Dat is de uitkomst van de vrijdag 8 december gehouden Algemene Vergadering (AV) van de KNMT.