17 oktober 2019

Een patiënte vraagt u of u naar haar zoontje van vier maanden wilt kijken. De jongen heeft sinds ongeveer twee maanden met enige regelmaat hinder van zijn mond hetgeen zich uit in minder goed eten en met enige regelmaat aanraken van de tong met zijn vingers. Hij is dan ook wat hangerig. De ouders viel op dat er een rode afwijking op zijn tongrug zat en vermoedden dat dit de oorzaak van zijn klacht was.

16 augustus 2019

Bij een 63-jarige patiënte is drie maanden geleden de restdentitie verwijderd en een volledige gebitsprothese immediaat geplaatst. Zij meldt zich nu met aanhoudende pijnklachten in de onderkaak.

17 juni 2019

Een 36-jarige gezonde patiënte heeft sinds vijf maanden een aanvankelijk langzaam in omvang toenemende pijnloze zwelling buccaal van de 43 en 44. De laatste twee maanden is deze zwelling niet meer in omvang veranderd. De afwijking lijkt uit te gaan van de gingiva.

20 mei 2019

Een 32-jarige patiënte geeft tijdens een regulier tandheelkundig controlebezoek aan enkele weken geleden op haar linkertongrand een klein bultje te hebben ontdekt. Zij ondervindt hiervan geen klachten.

18 april 2019

Bij een 74- jarige man ziet de tandarts een circumscripte zwelling op de bovenlip nabij de linker neusvleugel. De patiënt zegt dat de zwelling drie maanden geleden ineens ontstond. Hij ondervindt er geen hinder van en heeft zoiets nooit eerder gehad.

14 maart 2019

Een 58-jarige patiënte geeft tijdens een regulier tandheelkundig controlebezoek aan sinds enkele maanden last te hebben van gezwollen tandvlees. Patiënte gebruikt sinds ruim een half jaar voor regulatie van de hoge bloeddruk nifedipine en hydrochloortiazide. Bij intra-oraal onderzoek constateert u gegeneraliseerde hyperplasie van de gingiva waarbij deze in de bovenkaak meer uitgesproken is dan in de onderkaak.

15 februari 2019

Bij intra-oraal onderzoek constateert u bij een 42-jarige patiënt een homogene, iets verheven, witte verkleuring van de gingiva op de edentate processus alveolaris ter plaatse van de 37 en 38. De patiënt heeft er geen hinder of klachten van. Hij is gezond, rookt niet, drinkt sporadisch alcohol en gebruikt pantoprazol vanwege gastro-oesofageale reflux.

21 januari 2019

Een 33-jarige patiënte geeft tijdens een controlebezoek aan een donkere verkleuring van het tandvlees in de bovenkaak rechts te hebben. Zij weet niet hoe lang dit plekje al aanwezig is en ondervindt er geen klachten van.