Bij een 62-jarige man ziet u een blauwe zwelling op zijn bovenlip aan de rechterzijde. De pijnloze afwijking is ongeveer zes maanden geleden min of meer spontaan en plotseling ontstaan en is daarna onveranderd in omvang gebleven.

Bij een 57-jarige patiënte wordt bij toeval op een panoramische röntgenopname aan de voorzijde van de linker ramus mandibulae een scherp begrensde, ovale, homogeen opake structuur gezien.

Een gezonde 18-jarige vrouw heeft al jaren een afwijking op de tongrug. Op driejarige leeftijd werd deze door haar moeder voor het eerst opgemerkt. Ze werd indertijd verwezen naar een ziekenhuis waar onder andere MRI-onderzoek van de tong en mondbodem werd verricht waarop de uitgebreidheid van de afwijking niet goed kon worden bepaald. Onder algehele anesthesie werd de afwijking grotendeels verwijderd door middel van CO2-laserverdamping. Na korte tijd was de laesie echter opnieuw aanwezig en hij werd in de loop der jaren langzaam groter.

Een 25-jarige patiënte meldt tijdens het regulier tandheelkundig controlebezoek dat zij sinds enkele maanden een zwelling onder de kin heeft. Daarnaast geeft ze aan dat het slikken de laatste tijd moeilijker gaat. Zij is goed gezond en gebruikt geen medicijnen. 

Bij een 26-jarige vrouw treft u tijdens de regulier tandheelkundige controle gelobde zwellingen aan van het wangslijmvlies beiderzijds. Bij navraag geeft zij aan dat ze de zwelling van het wangslijmvlies links en rechts ongeveer vier maanden geleden heeft opgemerkt en dat er in de loop der tijd geen verandering in omvang was.

Een 25-jarige patiënt meldt tijdens het regulier tandheelkundig controlebezoek dat hij sinds enkele maanden een zwelling palatinaal van het bovenfront heeft. Hij ondervindt hiervan geen klachten. De patiënt is al jaren bekend met een paniekstoornis waarvoor hij paroxetine en oxazepam gebruikt.

Een veertigjarige patiënte meldt tijdens het regulier tandheelkundig controlebezoek dat zij al ongeveer tien jaar het idee heeft dat de beet zich langzaam opent. Het kauwen gaat de laatste jaren steeds lastiger. Zij is verder goed gezond en gebruikt geen medicijnen.

Tijdens het regulier tandheelkundig controlebezoek van een 58-jarige patiënte ontdekt u bij inspectie van de mondholte een witte verandering van het slijmvlies van het palatum molle links. Bij de vorige controle, een jaar geleden, heeft u de afwijking niet gezien of mogelijk niet opgemerkt.

Een 28-jarige patiënte meldt zich bij haar tandarts voor de reguliere halfjaarlijkse controle. Ze is gezond en gebruikt geen medicatie. Er worden geen  afwijkingen geconstateerd van het parodontium en van de gebitselementen. In de mediaanlijn op de overgang van het palatum durum naar het palatum molle wordt een kleine, licht verheven, deels blauw doorschemerende zwelling gezien.