Synoniemen

AWBZ
15 oktober 2019

Tandartsen die cliënten in de Wet langdurige zorg (Wlz) behandelen kunnen de ‘Wlz-indicatie-raadpleger’ gebruiken, die onlangs werd gelanceerd. Om hiervan gebruik te maken, doe eerst een aanvraag bij Vecozo.

08 maart 2019

De NZa adviseert het ministerie van VWS om de mondzorg voor Wlz-cliënten onderdeel te laten zijn van de integrale bekostiging van de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit staat in twee uitvoeringstoetsen van de NZa (integrale zorg voor Wlz-cliënten en Wlz voor mensen met een psychische stoornis) die recent zijn uitgebracht. Tot op heden wordt de mondzorg in de Wlz boven-budgettair gefinancierd.

13 augustus 2018

Sinds 1 april verrichten zorgverzekeraars uniforme controles op de samenloop van Wlz- en Zvw-declaraties. Declaraties vanuit de Wlz dienen bij een zorgkantoor ingediend te worden.

30 mei 2018

De digitalisering van de mondzorg in de Wlz heeft gezorgd voor een aanzienlijke vermindering van de administratieve lasten. Dit leidt tot tijdsbesparing en die tijd kan worden gebruikt voor waar het echt om gaat in de mondzorg: de behandeling van patiënten en in het kader van de Wlz vooral van over het algemeen kwetsbare mensen. De KNMT is heel blij met het bereikte resultaat.

30 januari 2018

Wat zit er precies wel en niet in het basispakket van de zorgverzekering? Dat staat in het nieuwe naslagwerk Vademecum Tandheelkunde 2018.

30 januari 2018

Zorgverzekeraars gaan vanaf 1 april 2018 zogenaamde samenloopcontroles uitvoeren. Ze kijken vanaf dat moment of ingediende declaraties voor de basisverzekering niet ten laste van de Wet langdurige zorg (Wlz) hadden moeten komen.

24 november 2017

Het aanvragen, machtigen en declareren van mondzorg voor patiënten in de Wet Langduige Zorg werkt digitaal. Hoe dat precies gaat, leverde diverse vragen op. We zetten de antwoorden voor u op een rij.

23 november 2017

In de nieuwe aflevering van Bits & Bites: 5 ZZP-tandartsen in de Ledenraad, brandbrief over de Wet langdurige zorg aan het ministerie van VWS en Noortje Trip van KNMT Ledenservice over de nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling.

22 november 2017

Er moet een einde komen aan de ongelijke behandeling tussen cliënten in de Wet langdurige zorg, die leidt tot verschillen in aanspraak op mondzorg. Die oproep aan het ministerie van VWS doet een aantal verenigingen in de mondzorg, waaronder de KNMT.

09 mei 2017

Vanaf 1 juli 2017 verloopt het aanvragen van machtigingen en het declareren van mondzorg onder de Wet langdurige zorg via het digitale Machtigingenportaal en Declaratieportaal van VECOZO. Hoe regelt u dat?