KNMT Academy

De KNMT Academy ondersteunt tandartsen bij de uitoefening van hun vak, met kennisdeling, training en scholing. De Academy richt zich op alle aspecten die naast het tandheelkundig-medisch handelen een belangrijke rol spelen in de praktijk. Met bijvoorbeeld cursussen over wet- en regelgeving, praktijkorganisatie, communicatie en professionaliteit.

KNMT Academy logo klein

  • Meer over inhoud en sprekers van de cursussen: klik door in de tabel hieronder .
  • KNMT-leden betalen substantieel minder voor een cursus dan niet-leden. Als u 2 of 3 cursussen volgt, telt uw voordeel nog verder op.
  • KRT-punten bij elke gevolgde cursus van de KNMT Academy.

 

Voor leden en niet-leden

Het aanbod van de Academy staat open voor leden en niet-leden van de KNMT, voor startende en ervaren tandartsen en voor praktijkmanagers

Leden betalen minder voor de cursussen, de tarieven zijn hoger voor niet-leden.

Geef wensen aan ons door

Hebt u een specifieke wens voor een cursus? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij stemmen graag ons aanbod graag af op de vraag vanuit de beroepsgroep.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem contact op via academy@knmt.nl.

Cursusoverzicht

Datum

Cursus

Cursusleider

Tijd en plaats

Kosten

23 november 2017

Goed omgaan met dementie in de tandartspraktijk

ism Samen Dementie Vriendelijk

19.00 - 21.30

KNMT, Utrecht

KNMT-leden € 50

Niet-leden € 145

23 november 2017

Stralingsbescherming, hoe zit dat nu? <<VOL>>

Michel Kosters

19.15 - 22.15

Vught

KNMT-leden € 130

Niet-leden € 325

4 december 2017

Opfriscursus stralingshygiëne <<VOL>>

Michel Kosters

19.15 - 22.15

KNMT, Utrecht

KNMT-leden € 130

Niet-leden € 325

8 december 2017 Seminar Prakijkoverdracht

Harry Korver

BDO Accountants

10:00 - 12:30

KNMT, Utrecht

KNMT-leden gratis

Niet-leden € 145

19 januari 2018 Het patiëntendossier: rechten en plichten Wolter Brands

13.30 - 16.30

KNMT, Utrecht

KNMT-leden € 50

Niet-leden € 145

In de planning

Privacy & ICT

Veilig incidenten melden

     
23 november 2017
Nieuw
19:00 uur
Academy
23 november 2017
VOL
19:15 uur
Academy
08 december 2017
10:00 uur
Academy
KNMT-leden gratis, niet-leden € 145
13 december 2017
VOL
20:00 uur
Academy
11 januari 2018
20:00 uur
Academy