Nieuws

Bits & Bites
21 september 2017

Bekijk het nieuws van de week in vogelvlucht: met een update over Prinsjesdag, mondzorg in de Wet langdurige zorg, KNMT-bestuurder Richard Kohsiek over de Ledenraad én een verrassend einde…

0 reacties
Ledenraad
20 september 2017

Vanaf 1 januari 2018 zal een Ledenraad mede de koers van de KNMT gaan bepalen. De raad moet de vereniging slagvaardiger maken en zorgen voor meer draagvlak en voeding vanuit de achterban.

0 reacties
22 september 2017

In maart 2018 vervalt voor een groot deel van de kaakchirurgen en orthodontisten hun inschrijving in het specialistenregister van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS). De groep tandarts-specialisten die als kaakchirurg of orthodontist ingeschreven wil blijven, moet zich vóór afloop van hun inschrijving herregistreren.

0 reacties
Salaris
19 september 2017

Speciaal voor ZZP-ers organiseert de KNMT op 18 november de ZZP-dag. Het thema van dit jaar is ‘Financiële planning’.

19 september 2017

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Inspectie Jeugdzorg gaan fuseren. Per 1 oktober 2017 ontstaat daardoor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Beide toezichthouders werkten al jaren nauw samen.

1 reactie
19 september 2017

Op 22 september verschijnt het nieuwe Nt. In dit nummer onder meer een interview met student tandheelkunde Merel Woldendorp die dit jaar als violiste meespeelde in het Nederlands Studenten Orkest.

0 reacties
Patient
18 september 2017

Eén tot twee van de 100 Nederlanders heeft een dwangstoornis. Ze hebben last van gedachten die ze niet los kunnen laten – bijvoorbeeld dat ze uit hun mond ruiken. Of ze dwingen zichzelf tot eindeloos repeterende handelingen– zoals tanden poetsen. Hoe kun je als tandarts omgaan met deze patiënten?

0 reacties
Ouderenbij de tandarts
14 september 2017

Op 1 oktober loopt de overgangstermijn af van de digitalisering van het machtigings- en declaratieproces in de Wet langdurige zorg. Nog tot die datum kunnen tandartsen 'papieren' declaraties indienen, alléén voor behandelingen die voor 1 juli zijn gedaan.

0 reacties

Agenda

26 september 2017
Horizon College, Alkmaar
28 september 2017 tot 05 april 2018
KNMT, Utrecht
28 september 2017
KNMT, Utrecht
29 september 2017
KNMT, Utrecht
02 oktober 2017
KNMT, Utrecht
02 oktober 2017
ROC Koning Willem I College, Den Bosch
04 oktober 2017
Den Haag
06 oktober 2017
Heel Nederland
06 oktober 2017 tot 07 oktober 2017
Nieuwegein