Nieuws

22 juni 2018

De woordvoerders Gezondheidzorg van het CDA, de SP, de SGP en DENK zijn voor capaciteitsuitbreiding van de opleiding tot tandarts. Dat zeggen de vier onafhankelijk van elkaar in het Nederlands Tandartsenblad dat 29 juni verschijnt.

22 juni 2018

De NZa heeft de prestaties en tarieven voor mondzorgbehandelingen in 2019 bekendgemaakt.

21 juni 2018

Uit de jaarlijkse controle- en fraudecijfers van Zorgverzekeraars Nederland blijkt dat de mondzorg in 2017 voor slechts twee procent van de totale vastgestelde zorgfraude verantwoordelijk is. Dit is laag in vergelijking tot de meeste andere zorgsectoren.

0 reacties
Kaakchirurg
21 juni 2018

De Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA) ontwikkelt momenteel een nieuwe richtlijn Derde molaar. De richtlijn is in concept klaar en is nu opengesteld voor commentaar.

Waarschuwing
21 juni 2018

De KNMT heeft uit het werkveld vernomen dat de Inspectie SZW (sociale zaken en werkgelegenheid) momenteel controleert of tandartspraktijken zich houden aan het verbod op recappen en of andere arbogerelateerde zaken op orde zijn. Wat kunt u regelen?

0 reacties
21 juni 2018

Op vrijdag 5 oktober organiseert de KNMT het Studentencongres in De Fabrique in Maarssen. Dit jaarlijkse evenement wordt speciaal georganiseerd voor de masterstudenten Tandheelkunde en heeft dit jaar het thema: Goed Bezig?!

0 reacties
20 juni 2018

De KNMT is van mening dat een mondzorgpraktijk pas een Functionaris Gegevensbescherming (FG) hoeft aan te stellen  vanaf vijftienduizend ingeschreven patiënten of als er gemiddeld meer dan vijftienduizend patiënten per jaar worden behandeld. Hiervoor pleit ze in een brief die ze op 15 juni aan de Autoriteit Persoonsgegevens heeft gestuurd.

0 reacties
14 juni 2018

Het afgelopen jaar is het aantal signalen van mogelijke zorgfraude in de mondzorg ten opzichte van 2016 licht gedaald, van 110 naar 108. Dit schrijft het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) in de Rapportage Signalen zorgfraude 2017.