Nieuws

19 oktober 2018

De klachtenfunctionarissen van de KNMT bemiddelen tussen klager en de aangeklaagde tandarts. Om de bemiddeling te laten slagen kan het nodig zijn dat de klachtenfunctionaris een beroep doet op een onafhankelijk deskundige. De KNMT zoekt hiervoor nu onafhankelijk deskundige algemeen practici.

0 reacties

Gezocht: 2 leden voor de Communicatie Adviesraad

19 oktober 2018

De Communicatie Adviesraad is  het klankbord voor de afdeling Communicatie van de KNMT In de Communicatieadviesraad is nu ruimte voor twee nieuwe leden.

0 reacties

NT-Schrijfwedstrijd: lees en stem

19 oktober 2018

Het was een probeersel, de eerste verhalenwedstrijd voor KNMT-leden die de redactie van het NT in juni uitschreef. Geen idee hoeveel leden hun pen vlot genoeg achtten om de handschoen op te nemen en te verhalen over de patiënt die ze nooit zijn vergeten.

0 reacties

Mondzorg voor ouderen maakt een verbeterslag

18 oktober 2018

De inspanningen van verpleeghuizen om de mondzorg voor haar bewoners te verbeteren, werpen hun vruchten af. Dit meldt de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De verpleeghuizen kwamen in actie nadat uit een steekproef van de IGJ in 2014 bleek dat de mondzorg van bewoners onder de maat was.

0 reacties

Inspectie onderzoekt gunstbetoon van implantaatleveranciers

18 oktober 2018

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)  start dit najaar een onderzoek naar het zogenoemde gunstbetoon door leveranciers van dentale implantaten.  Het gaat onder meer om het geven van cadeaus, het vergoeden van diners, (dienst)reizen en deelnamekosten voor congressen, iets dat per 1 januari 2018 wettelijk verboden is. 

0 reacties

CZ biedt tandartsen Zorgovereenkomst Tandprothetiek aan

18 oktober 2018

Update 18-10: De KNMT heeft haar reactie op de overeenkomst opgesteld en adviseert u deze informatie te raadplegen alvorens een besluit te nemen of u de overeenkomst wel of niet wilt tekenen.

5 reacties

30%-regeling buitenlandse werknemers mogelijk minder snel ingekort

17 oktober 2018

Nu de dividendbelasting niet wordt afgeschaft, is de regering van plan de 30%-regeling voor buitenlandse werknemers minder snel in te korten. Aanvankelijk was het de bedoeling om de regeling voor al deze werknemers te verkorten naar 5 jaar. Op 26 oktober wordt een voorstel voor een overgangsregeling verwacht.

1 reactie
Salaris

Pensioen! Wat moet je ervoor doen?

17 oktober 2018

De KNMT-Academycursus ‘Pensioen! Wat moet je ervoor doen?’ op 7 november draait om de vraag hoe je als tandarts een goed pensioen opbouwt.

0 reacties