Nieuws

03 december 2019

Het tarievenboekje voor 2020 van de KNMT is verschenen. Hierin staan niet alleen de door de NZa vastgestelde prestaties en tarieven voor de tandheelkundige en orthodontische zorg per 1 januari 2020, maar ook de bijbehorende Algemene bepalingen en de Regeling Mondzorg. De online versie is beschikbaar, de papieren versie wordt 18 december verstuurd en valt vóór de kerst bij KNMT-leden in de bus.

0 reacties

Zes stappen die je helpen om samen mét de patiënt te beslissen

12 december 2019

Vanaf 1 januari is het principe van ‘samen beslissen’ opgenomen in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Naast de informatieplicht van de tandarts is het overleg tussen de tandarts en de patiënt van steeds groter belang geworden. Deze zes stappen kunnen daarbij helpen.

0 reacties

Lage WW-premie betalen? Zorg voor een contract of een addendum

12 december 2019

Vanaf 1 januari 2020 wordt de WW-premie die een werkgever betaalt afhankelijk van het soort arbeidscontract. Voor contracten met onbepaalde duur en een vast aantal uren hoeft minder premie afgedragen te worden. Werkgevers moeten wel zorgen dat ze een schriftelijk exemplaar van het contract hebben. Is zo'n contract er niet, dan is een ondertekend addendum ook voldoende. De KNMT biedt haar leden hiervoor een model aan.

0 reacties

KNMT stelt verbeteringen zzp-wetgeving voor

02 december 2019

Geef zzp’ers ook de mogelijkheid opdrachten van langer dan een jaar aan te nemen. Voorkom onnodige administratieve lasten door geen begroting vooraf te eisen. En kies een lager tarief voor de ‘opt out’-regeling. Dat vraagt de KNMT samen met de  FMS, LHV en VvAA van minister Koolmees in reactie op door hem voorgestelde nieuwe zzp-wetgeving.

0 reacties

KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling 2020 verschenen

02 december 2019

De KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling 2020 is verschenen. De regeling is vereenvoudigd en voldoet aan nieuwe wet- en regelgeving. Tandarts-praktijkhouders die dat hebben aangegeven, ontvangen in de week van 7 december een gedrukt exemplaar. De regeling en een overzicht met alle wijzigingen is alvast online te raadplegen. 

0 reacties

Vacature: klachtenfunctionaris mondzorg

27 november 2019

De KNMT is op zoek naar een klachtenfunctionaris zorg die een brug slaat tussen klager en tandarts of praktijkhouder. Het gaat om een functie voor 36 uur, die ook door 2 parttimers ingevuld kan worden.

VGZ stopt met machtigingseis voor V30 en V35

27 november 2019

VGZ ziet af van haar machtigingseis voor de V30 en V35, iets dat niet in de polisvoorwaarden is geregeld. Dit na overleg met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), waar de KNMT de kwestie aankaartte nadat overleg tussen de KNMT en VGZ niets had opgeleverd. Tandartsen die benadeeld zijn door de machtigingseis, kunnen zich melden bij VGZ.

0 reacties

Kennisagenda Mondgezondheid gepresenteerd

26 november 2019

Hoe kunnen we gedragsverandering voor een gezondere mond bewerkstelligen? Die vraag staat op één in de Kennisagenda Mondgezondheid. Het is daarmee het populairste onderwerp onder mondzorgprofessionals en patiënten. De Kennisagenda wil onderzoekers, subsidieverstrekkers, beleidsmakers en patiëntenorganisaties helpen bij de keuze voor nieuw onderzoek.

0 reacties