Nieuws

20 augustus 2018

Tandartsen en hun teams dragen de actie mondzorg = teamwork een warm hart toe. Met de actie dragen tandartspraktijken aangesloten bij de KNMT uit dat ze tegen het experiment zijn met meer handelingen voor zelfstandige mondhygiënisten. De KNMT gaat de ingestuurde teamfoto's aanbieden aan de Tweede Kamer.

5 reacties

IGJ: mondzorg schiet nog tekort op gebied van röntgen

14 augustus 2018

Uit onderzoek van de Inspectie voor de gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) blijkt dat de veiligheid, kwaliteit en deskundigheid op het gebied van röntgen in mondzorgpraktijken verbetering behoeven. De IGJ onderzocht deze drie thema’s bij 28 praktijken.

0 reacties

Beperking van aftrekfaciliteiten voor ondernemers

13 augustus 2018

De aftrekposten voor ondernemers zijn met ingang van 1 januari 2019 tot maximaal 49,5% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Deze beperking volgt uit afspraken die in het regeerakkoord zijn vastgelegd. Het voornemen van de regering is verder om de aftrekmogelijkheden voor ondernemers vanaf 2020 jaarlijks met 3 procent af te bouwen tot een percentage van 36,93% in 2023.

0 reacties
Oudere bij de tandarts

Meld (administratieve) problemen met uniforme controles op samenloop Zvw en Wlz!

13 augustus 2018

Sinds 1 april verrichten zorgverzekeraars uniforme controles op de samenloop van Wlz- en Zvw-declaraties. Declaraties vanuit de Wlz dienen bij een zorgkantoor ingediend te worden.

0 reacties

Doneer uw tandengoud aan het Rode Kruis

09 augustus 2018

Wat doet u met het tandengoud van uw patiënten? Zonde als het in een laatje ligt te verstoffen. U kunt er ook een goed doel me steunen, bijvoorbeeld het Rode Kruis, dat hiervoor het Gouden Kronen Plan in het leven heeft geroepen.

0 reacties

ACTA pleit bij Eerste en Tweede Kamer voor opschorten experiment taakherschikking

09 augustus 2018

ACTA-decaan Albert Feilzer heeft er in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer voor gepleit dat deze zich uitspreken voor opschorting van het experiment taakherschikking.

0 reacties

NZa deelt lijst prestatiecodes waarbij elementnummers moeten worden gepubliceerd

07 augustus 2018

De NZa heeft begin augustus de nieuwe lijst bekendgemaakt met prestatiecodes waarbij elementnummers moeten worden gepubliceerd. De lijst wordt 1 januari 2019 van kracht.

0 reacties

Nieuwe ‘look & feel’ knmt.nl

03 augustus 2018

Stilstand is achteruitgang. De KNMT kijkt daarom constant of dingen, bijvoorbeeld de communicatiemiddelen, kunnen worden verbeterd. Zo is afgelopen winter het Nederlands Tandartsenblad gerestyled. En deze zomer is knmt.nl vernieuwd.

0 reacties