facebook

Bekostiging e-health in de mondzorg: wat kan er?

Profile picture for user h.scholten@knmt.nl
Hans
Scholten
2 minuten
Beugel
De NZa heeft recent een wegwijzer opgesteld waarin de bekostigingsmogelijkheden staan waarbinnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken kunnen maken over e-health. Op deze manier wil de NZa de inzet van e-health stimuleren. In de wegwijzer wordt ook aandacht besteed aan de mogelijkheden in de mondzorg.

E-health toepassingen zijn in de mondzorg nog beperkt aanwezig. Als (een deel van de) mondzorg toch via e-health gegeven wordt, dan vindt de vergoeding plaats als onderdeel van de bestaande prestaties. De enige uitzondering hierop is de prestatie ‘documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur’.

Deze prestatie wordt omschreven als het 'door middel van elektronische apparatuur meten, monitoren en vastleggen van therapietrouw bij de patiënt bij het dragen van uitneembare apparatuur en retentieapparatuur (inclusief uitlezen chip) en het op gezette tijden bespreken van de resultaten daarvan met patiënt en/of ouders'. De prestatie ‘elektronische chip’ is eenmalig gedurende de gehele actieve behandelduur in rekening te brengen.

Het tarief is niet van toepassing op vacuümgevormde apparatuur. De patiënt dient, voorafgaand aan de behandeling met een apparaat voorzien van elektronische chip, door de zorgaanbieder op de hoogte te zijn gesteld van de extra kosten die verbonden zijn aan deze behandelingen. De patiënt moet hier voorafgaand aan de behandeling mee ingestemd hebben. De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Innovaties via experimenten

Voor e-health toepassingen die niet passen in bestaande zorgprestaties kunnen aanbieders een beroep doen op de beleidsregel ‘Innovatie voor kleinschalige experimenten’. Deze beleidsregel biedt de mogelijkheid om drie jaar (en in sommige gevallen vijf jaar) een kleinschalig experiment uit te voeren met een innovatieve vorm van zorg. Deze route is vooral interessant als innovators snel een declaratietitel willen voor hun e-health-toepassing en lokaal willen experimenteren.

Naar de Wegwijzer bekostiging e-health in de zorg

e-health
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
tarieven

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen