facebook

Eerste IQual-visitaties op komst

1 minuut
Visitatie

Komende maand gaan de eerste IQual-visitaties van start. Met deze onlangs door de KNMT gelanceerde visitatievariant kunnen leden van IQual-groepen elkaars praktijken visiteren. Twee IQual-groepen in Roosendaal en Zuid-Limburg hebben de primeur.

In IQual-visitatie bezoeken twee groepsleden een praktijk, lopen deze na aan de hand van de standaard-vragenlijst en rapporteren vervolgens aan de praktijkeigenaar. Een door de KNMT opgeleide hoofdvisiteur begeleidt de IQual-visitatie op afstand. De hoofdvisiteur is aanwezig bij de start- en de evaluatiebijeenkomst en beoordeelt de eindrapportage. De rest van het proces voeren de IQual-deelnemers zelfstandig uit.

Op verzoek van IQual-deelnemers
De KNMT is gestart met deze variant van visitatie op verzoek van  IQual-deelnemers. De nieuwe visitatievorm past bij IQual aangezien de deelnemers al bekend zijn met het principe van collegiale verbeterslagen en met het geven en ontvangen van feedback. Daarnaast is kennisdeling een belangrijk aspect van deze vorm van visitatie.

IQual-visitatie versus KNMT-Praktijkvisitatie
IQual-leden kunnen ook blijven kiezen voor de al eerder ontwikkelde KNMT-Praktijkvisitatie. Kracht van de KNMT-Praktijkvisitatie is dat het visiteren gebeurt door objectieve, opgeleide en ervaren visiteurs. Zij verzorgen ook de rapportage en de verbetersuggesties, waardoor deze vorm van visitatie qua proces minder tijdrovend is. IQual-groepen die zich samen aanmelden voor KNMT-Praktijkvisitatie kunnen overigens wel meekijken met elkaar door als assistent-visiteur mee te gaan naar de praktijken  van collega’s.

Afbeelding verwijderd.

Meer informatie

 

IQual
visitaties

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen