facebook

Eerste lijn waarschuwt: wetsvoorstel cliëntenraad verhoogt regeldruk

Profile picture for user Mariska de Beijer
Mariska
de
Beijer
2 minuten
Behandeling patient
Met het wetsvoorstel Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (Wmcz) wil minister Bruins van VWS de zeggenschap van patiënten formaliseren door zorgaanbieders met meer dan 10 zorgverleners (inclusief ondersteunend personeel) te verplichten een cliëntenraad in het leven te roepen. Als eerstelijnsorganisaties vinden wij dit een zeer ongewenste ontwikkeling en pleiten voor een uitzonderingspositie van kleinschalige zorgaanbieders.

Wetsvoorstel zorgt voor grote lastenverzwaring

In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer vragen we als eerstelijnsorganisaties van tandartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen, huisartsen, vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten aandacht voor de onevenredige belasting van kleinschalige zorgaanbieders en zetten we vraagtekens bij de keuze voor de huidige (ogenschijnlijk willekeurige) grens van meer dan 10 zorgverleners. KNMT-voorzitter Wolter Brands: ‘Het wetsvoorstel om een cliëntenraad in te stellen zorgt voor een disproportioneel grote lastenverzwaring voor tandartsen en andere zorgverleners. Dit vraagt tijd die beter aan patiëntenzorg kan worden besteed’.

Uitzondering gevraagd voor kleinschalige zorgaanbieders met minder dan 50 zorgverleners

In het wetsvoorstel staat dat instellingen waarbij meer dan 10 zorgverleners werkzaam zijn verplicht worden een cliëntenraad in te stellen. Dit betekent dat een groot deel van de eerstelijnszorgaanbieders, gezien het grote aantal deeltijdcontracten, verplicht wordt een cliëntenraad in te stellen. Voor apothekers is al wel een uitzondering gemaakt. Als eerstelijnsorganisaties pleiten wij voor een uitzonderingspositie van alle kleinschalige zorgaanbieders met minder dan 50 zorgverleners. Op deze manier wordt zowel aangesloten bij de Zorgbrede Governancecode 2017 als bij de Wet op de ondernemingsraden (WOR), waar de grens wordt gelegd bij een zorgaanbieder waarvoor minimaal 50 zorgverleners werkzaam zijn.

Verminder de regeldruk in plaats van extra regels instellen

Als de voorgestelde wetswijziging wordt bekrachtigd, voorzien wij een grote toename van de administratieve druk en organisatorische en financiële lastenverzwaring. Precies het tegenovergestelde van wat we juist in de zorg willen bereiken met steun van het ministerie van VWS. Het beginsel van proportionaliteit bij met name kleinschalige zorgaanbieders moet in ogenschouw worden genomen. Dit is in lijn met het advies van de Raad van State.

Effectieve medezeggenschap ook op andere manieren mogelijk

Daarnaast geloven wij dat effectieve medezeggenschap niet per definitie wordt bereikt met een verplicht ingestelde cliëntenraad. ‘Tandartsen hebben direct contact met patiënten en er kan met alternatieven vormen van patiëntenparticipatie een even goed of zelfs beter resultaat bereikt worden’, aldus Wolter Brands. Ook de Raad van State heeft dit duidelijk naar voren gebracht in zijn advies.

Eerstelijnsorganisaties hebben zich al langer ingezet tegen een verplichte cliëntenraad voor kleinschalige zorgaanbieders

Als eerstelijnsorganisaties hebben we over dit wetsvoorstel in een eerder stadium verschillende malen contact gehad met de betrokken ambtenaren van het ministerie van VWS. Daarnaast hebben we op de openbare consultatieversie van het wetsvoorstel gereageerd richting politiek en ons daarin sterk gemaakt voor het voorkomen van het instellen van een cliëntenraad voor kleinschalige zorgaanbieders. In aanloop naar het plenaire debat benaderen we verschillende fracties in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer debatteert in de week van 11 september met minister Bruins (VWS) over het wetsvoorstel Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (Wmcz).

Lees de gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer

bureaucratie
cliëntenraden
regeldruk

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen