KNMT: noteer reden voor röntgenfoto altijd in dossier

10 september 2018

Tandartsen moeten ervoor zorgen dat zij hun administratie met betrekking tot röntgenfoto’s bij kinderen goed bijhouden. Dat stelt de KNMT naar aanleiding van de resultaten van een onderzoek daarnaar door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Noodzaak voor röntgenfoto en beschrijving ontbreekt nog wel eens

Op basis van dat onderzoek, dat de IGJ in samenwerking met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bij 8 van de 4.600 tandartspraktijken in Nederland deed, concludeerde de Inspectie dat van bij kinderen gemaakte röntgenfoto’s niet altijd in het patiëntendossier wordt genoteerd wat de noodzaak daarvan is. Ook een beschrijving van wat er op de foto’s te zien is, ontbreekt nog wel eens.

Kinderen extra gevoelig voor straling

Volgens de IGJ is het voor de verdere behandeling belangrijk deze zaken in het patiëntendossier te vermelden. Kinderen zijn extra gevoelig voor röntgenstraling, zodat het maken van röntgenfoto’s zo veel mogelijk moet worden beperkt. De KNMT sluit zich aan bij deze conclusie en wijst wat dit betreft op de recent geactualiseerde KNMT-richtlijn tandheelkundige radiologie en de KNMT-richtlijn patiëntendossier. Daarin zijn deze zaken nadrukkelijk opgenomen.

Informeren over reden en toestemming vragen aan ouders en/of kinderen

Ook is het volgens de IGJ belangrijk dat aan de kinderen en hun ouders duidelijk wordt gemaakt waarom het nodig is om een röntgenfoto te maken en wat de risico’s zijn. Ouders en/of kinderen moeten ook toestemming geven voor het maken van de foto’s.

Declareren gebeurt correct

Uit het onderzoek bleek overigens dat het gros van de 8 praktijken de gemaakte foto’s op de juiste manier declareert.

Lees meer over: radiologie

0 reacties op KNMT: noteer reden voor röntgenfoto altijd in dossier